Magyar-Angol szótár »

felbecsül jelentése angolul

MagyarAngol
felbecsül ige

estimate [estimated, estimating, estimates]◼◼◼verb
[UK: ˈe.stɪ.meɪt] [US: ˈe.stə.mət]

assess [assessed, assessing, assesses]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

evaluate [evaluated, evaluating, evaluates]◼◼◻verb
[UK: ɪ.ˈvæ.ljʊeɪt] [US: ɪ.ˈvæ.ljuː.ˌet]

appraise [appraised, appraising, appraises]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈpreɪz] [US: ə.ˈpreɪz]

measure [measured, measuring, measures]◼◼◻verb
[UK: ˈme.ʒə(r)] [US: ˈme.ʒər]

appreciate [appreciated, appreciating, appreciates]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

gauge [gauged, gauging, gauges]◼◼◻verb
[UK: ɡeɪdʒ] [US: ˈɡeɪdʒ]

judge [judged, judging, judges]◼◻◻verb
[UK: dʒʌdʒ] [US: ˈdʒədʒ]

compute [computed, computing, computes]◼◻◻verb
[UK: kəm.ˈpjuːt] [US: kəm.ˈpjuːt]

reassess [reassessed, reassessing, reassesses]◼◻◻verb
[UK: ˌriːə.ˈses] [US: riə.ˈses]

apprize [apprized, apprizing, apprizes]verb
[UK: ə.ˈpraɪz] [US: ə.ˈpraɪz]

prize [prized, prizing, prizes]verb
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

take stock of (something)verb
[UK: teɪk stɒk əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈstɑːk əv ˈsʌm.θɪŋ]

felbecsül főnév

size up [size ups]noun
[UK: saɪz ʌp] [US: ˈsaɪz ʌp]

felbecsülhetetlen melléknév

invaluable◼◼◼adjective
[UK: ɪn.ˈvæ.ljʊəb.l̩] [US: ˌɪn.ˈvæ.ljəb.l̩]
True friendship is invaluable. = Az igaz barátság felbecsülhetetlen.

priceless◼◼◼adjective
[UK: ˈpraɪ.sləs] [US: ˈpraɪ.sləs]
This is priceless. = Ez felbecsülhetetlen.

inestimable◼◼◻adjective
[UK: ɪn.ˈe.stɪ.məb.l̩] [US: ɪ.ˈne.stɪ.məb.l̩]

incalculable◼◼◻adjective
[UK: ɪnˈk.æl.kjʊ.ləb.l̩] [US: ˌɪnˈk.æl.kjə.ləb.l̩]

beyond price◼◻◻adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd praɪs] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈpraɪs]

inappreciable◼◻◻adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈpriː.ʃəb.l̩] [US: ˌɪ.nə.ˈpriː.ʃəb.l̩]

felbecsülhetetlen segítséget nyújt

do yeoman service[UK: duː ˈjəʊ.mən ˈsɜː.vɪs] [US: ˈduː ˈjoʊ.mən ˈsɝː.vəs]

do yeoman's service[UK: duː] [US: ˈduː]

felbecsülhetetlen szolgálatot tesz

do yeoman service[UK: duː ˈjəʊ.mən ˈsɜː.vɪs] [US: ˈduː ˈjoʊ.mən ˈsɝː.vəs]

do yeoman's service[UK: duː] [US: ˈduː]

felbecsülhetetlen értékű melléknév

unpayableadjective
[UK: ən.ˈpeɪə.bəl] [US: ən.ˈpeɪə.bəl]

felbecsülhetetlenül értékes melléknév

invaluable◼◼◼adjective
[UK: ɪn.ˈvæ.ljʊəb.l̩] [US: ˌɪn.ˈvæ.ljəb.l̩]

felbecsülhető melléknév

estimable◼◼◼adjective
[UK: ˈe.stɪ.məb.l̩] [US: ˈe.stə.məb.l̩]

appraisableadjective
[UK: əˈpreɪzəbl ] [US: əˈpreɪzəbl ]

appreciableadjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.əb.l̩] [US: ə.ˈpriːʃ.əb.l̩]

ratableadjective
[UK: ˈreɪ.təb.l̩] [US: ˈreɪ.təb.l̩]

felbecsülhetőség főnév

ratabilitynoun
[UK: ˌreɪ.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌreɪ.tə.ˈbɪ.lɪ.ti]

felbecsült melléknév

valued◼◼◼adjective
[UK: ˈvæ.ljuːd] [US: ˈvæ.ljuːd]

(fel)becsült melléknév

assessedadjective
[UK: ə.ˈsest] [US: ə.ˈsest]

felbecsülés főnév

assessment [assessments]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈse.smənt] [US: ə.ˈse.smənt]
The antique dealer made a careful assessment before determining the value of the old painting. = Az antikvárius gondos felbecsülést végzett, mielőtt meghatározta volna a régi festmény értékét.

estimate [estimates]◼◼◼noun
[UK: ˈe.stɪ.meɪt] [US: ˈe.stə.mət]

estimating◼◼◻noun
[UK: ˈe.stɪ.meɪt.ɪŋ] [US: ˈe.stə.ˌmet.ɪŋ]

appraisal [appraisals]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈpreɪz.l̩] [US: ə.ˈpreɪz.l̩]

size up [size ups]noun
[UK: saɪz ʌp] [US: ˈsaɪz ʌp]

taxationnoun
[UK: tæk.ˈseɪʃ.n̩] [US: tæk.ˈseɪʃ.n̩]

felmér (felbecsül) ige

estimate [estimated, estimating, estimates]◼◼◼verb
[UK: ˈe.stɪ.meɪt] [US: ˈe.stə.mət]

12