Magyar-Angol szótár »

félelmetes angolul

MagyarAngol
félelmetes melléknév

scary [scarier, scariest]◼◼◼adjective
[UK: ˈskeə.ri] [US: ˈske.ri]
This is scary. = Ez félelmetes.

awesome◼◼◼adjective
[UK: ˈɔː.səm] [US: ˈɑː.səm]

formidable◼◼◼adjective
[UK: ˈfɔː.mɪ.dəb.l̩] [US: ˌfɔːr.ˈmɪ.dəb.l̩]
Wolves are formidable predators. = A farkasok félelmetes ragadozók.

fearful◼◼◼adjective
[UK: ˈfɪə.fəl] [US: ˈfɪr.fəl]

terrifying◼◼◼adjective
[UK: ˈte.rɪ.faɪ.ɪŋ] [US: ˈte.rə.ˌfaɪ.ɪŋ]
That's terrifying. = Az félelmetes.

fearsome◼◼◼adjective
[UK: ˈfɪə.səm] [US: ˈfɪr.səm]

frightening◼◼◻adjective
[UK: ˈfraɪt.n̩.ɪŋ] [US: ˈfraɪt.n̩.ɪŋ]

dreadful◼◼◻adjective
[UK: ˈdred.fəl] [US: ˈdred.fəl]
Sit down, and tell me how you came alive out of that dreadful chasm. = Ülj le és meséld el nekem, hogyan kerültél ki élve abból a félelmetes szakadékból.

terrific◼◼◻adjective
[UK: tə.ˈrɪ.fɪk] [US: tə.ˈrɪ.fɪk]

tremendous◼◼◻adjective
[UK: trɪ.ˈmen.dəs] [US: trə.ˈmen.dəs]

awful◼◼◻adjective
[UK: ˈɔːf.l̩] [US: ˈɑːf.l̩]

frightful◼◼◻adjective
[UK: ˈfraɪt.fəl] [US: ˈfraɪt.fəl]

awe-inspiring◼◼◻adjective
[UK: ˈɔː ɪn.spaɪr.ɪŋ] [US: ˈɔːr ɪn.spaɪr.ɪŋ]

dread◼◼◻adjective
[UK: dred] [US: ˈdred]

eerie [eerier, eeriest]◼◼◻adjective
[UK: ˈɪə.ri] [US: ˈɪ.ri]

grim [grimmer, grimmest]◼◼◻adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

forbidding◼◻◻adjective
[UK: fə.ˈbɪd.ɪŋ] [US: fər.ˈbɪd.ɪŋ]

redoubtable◼◻◻adjective
[UK: rɪ.ˈdaʊ.təb.l̩] [US: rə.ˈdaʊ.təb.l̩]

morbid◼◻◻adjective
[UK: ˈmɔː.bɪd] [US: ˈmɔːr.bəd]

redoubted◼◻◻adjective
[UK: rɪ.ˈdaʊ.tɪd] [US: rɪ.ˈdaʊ.tɪd]

fellnessadjective
[UK: ˈfɛlnəs ] [US: ˈfɛlnəs ]

numinousadjective
[UK: ˈnjuː.mɪ.nəs] [US: ˈnjuː.mɪ.nəs]

félelmetes ellenfél főnév

redoubt [redoubts]noun
[UK: rɪ.ˈdaʊt] [US: rə.ˈdaʊt]

félelmetes figura főnév

golliwognoun
[UK: ˈɡɒ.lɪ.wɒɡ] [US: ˈɡɒ.lɪ.wɒɡ]

félelmetes külsejű melléknév

formidable-lookingadjective
[UK: ˈfɔː.mɪ.dəb.l̩ ˈlʊkɪŋ] [US: ˌfɔːr.ˈmɪ.dəb.l̩ ˈlʊkɪŋ]

félelmetesebb melléknév

grimmer◼◼◼adjective
[UK: ˈɡrɪ.mə(r)] [US: ˈɡrɪ.mər]

félelmetesen határozószó

dreadfully◼◼◼adverb
[UK: ˈdred.fə.li] [US: ˈdred.fə.li]

tremendously◼◼◼adverb
[UK: trɪ.ˈmen.də.sli] [US: trə.ˈmen.də.sli]

terrifyingly◼◼◻adverb
[UK: terr.ify.in.ɡlei] [US: ter.rify.in.ɡlei]

formidably◼◻◻adverb
[UK: ˈfɔː.mɪ.də.bli] [US: ˈfɔːr.mə.də.bli]

félelmetesség [~et, ~e] főnév

grimness◼◼◼noun
[UK: ˈɡrɪm.nəs] [US: ˈɡrɪm.nəs]

a félelmetes volta (valaminek) főnév

formidablenessnoun
[UK: ˈfɔːmɪdəblnəs ] [US: ˈfɔrmədəbəlnəs ]

legfélelmetesebb

grimmest[UK: ˈɡrɪ.mɪst] [US: ˈɡrɪ.məst]

nem is olyan félelmetes, mint amilyennek látszik

he isn't as bad as he looks[UK: hiː ˈɪznt əz bæd əz hiː lʊks] [US: ˈhiː ˈɪ.zənt ˈæz ˈbæd ˈæz ˈhiː ˈlʊks]