Magyar-Angol szótár »

dugó jelentése angolul

MagyarAngol
dugó

plug [plugs]◼◼◼ noun
[UK: plʌɡ] [US: ˈpləɡ]

cork [corks]◼◼◼ noun
[UK: kɔːk] [US: ˈkɔːrk]

traffic jam [traffic jams]◼◼◼ noun
[UK: ˈtræ.fɪk dʒæm] [US: ˈtræ.fɪk ˈdʒæm]

stopper [stoppers]◼◼◻ noun
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

bung [bungs]◼◻◻ noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

peg [pegs]◼◻◻ noun
[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

spill [spills]◼◻◻ noun
[UK: spɪl] [US: ˈspɪl]

tap [taps]◼◻◻ noun
[UK: tæp] [US: ˈtæp]

pin [pins] noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

stoppel noun
[UK: ˈstɑː.pəl] [US: ˈstɑː.pəl]

stopple noun
[UK: ˈstɒpl] [US: ˈstɑː.pəl]

stud [studded, studded, studding, studs] verb
[UK: stʌd] [US: ˈstəd]

dugóalakító készülék

cork-squeezer[UK: kɔːk ˈskwiː.zə(r)] [US: ˈkɔːrk ˈskwiː.zər]

dugócsap főnév

plug-bib noun
[UK: plʌɡ bɪb] [US: ˈpləɡ ˈbɪb]

plug-cock noun
[UK: plʌɡ ˈkɒk] [US: ˈpləɡ ˈkɑːk]

dugódíj főnév

congestion charge◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdʒes.tʃən tʃɑːdʒ] [US: kən.ˈdʒes.tʃən ˈtʃɑːrdʒ]

corkage◼◼◼ noun
[UK: ˈkɔːkɪdʒ] [US: ˈkɔːrkɪdʒ]

dugóhúzó főnév

corkscrew [corkscrews]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɔːk.skruː] [US: ˈkɔːrk.ˌskruː]

bottle-screw noun
[UK: ˈbɒt.l̩ skruː] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈskruː]

cork-drawer noun
[UK: kɔːk drɔː(r)] [US: ˈkɔːrk ˈdrɔːr]

dugóhúzó (repülés) (átv) főnév

tail-spin noun
[UK: teɪl spɪn] [US: ˈteɪl ˈspɪn]

dugóhúzó (repülésben) (átv) főnév

spin [spins]◼◼◼ noun
[UK: spɪn] [US: ˈspɪn]

dugóhúzó alakú melléknév

corkscrew◼◻◻ adjective
[UK: kɔːk skruː] [US: ˈkɔːrk ˈskruː]

dugóhúzóbiztos főnév
rep

spinproof noun
[UK: spˈɪnpruːf] [US: spˈɪnpruːf]

dugóhúzómentes melléknév

spinproof adjective
[UK: spˈɪnpruːf] [US: spˈɪnpruːf]

dugóhúzószerű melléknév

spirated adjective
[UK: spˈɪreɪtɪd] [US: spˈɪreɪɾᵻd]

dugókulcs főnév

box-spanner noun
[UK: bɒks ˈspæ.nə(r)] [US: ˈbɑːks ˈspæ.nər]

dugólyuk főnév

bung-hole noun
[UK: bʌŋ həʊl] [US: ˈbəŋ hoʊl]

dugónyomó készülék

cork-squeezer[UK: kɔːk ˈskwiː.zə(r)] [US: ˈkɔːrk ˈskwiː.zər]

dugós csatlakozó főnév

connecter noun
[UK: kə.ˈnek.tə(r)] [US: kə.ˈnek.tər]

connector (connection, connexion, connecter, connective) [connectors] noun
[UK: kə.ˈnek.tə(r)] [US: kə.ˈnek.tər]

dugós idomszer

male gauge[UK: meɪl ɡeɪdʒ] [US: ˈmeɪl ˈɡeɪdʒ]

dugós idomszer műsz

plug-gauge[UK: plʌɡ ɡeɪdʒ] [US: ˈpləɡ ˈɡeɪdʒ]

dugós kapcsolóhüvely

jack[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

dugós olvadóbiztosíték

plug-fuse[UK: plʌɡ fjuːz] [US: ˈpləɡ ˈfjuːz]

dugós puska főnév

pop-gun◼◻◻ noun
[UK: pɒp ɡʌn] [US: ˈpɑːp ˈɡən]

popgun◼◻◻ noun
[UK: ˈpɒp.ɡʌn] [US: ˈpɒp.ɡʌn]

dugós vonalválasztó

plug selector[UK: plʌɡ sɪ.ˈlek.tə(r)] [US: ˈpləɡ sɪ.ˈlek.tər]

dugószagú (bor) melléknév

corked adjective
[UK: kɔːkt] [US: kɔːrkt]

dugót kihúz

pull a cork[UK: pʊl ə kɔːk] [US: ˈpʊl ə ˈkɔːrk]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol