Magyar-Angol szótár »

csekély jelentése angolul

MagyarAngol
csekély melléknév

small [smaller, smallest]◼◼◼ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

little [littler, littlest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈlɪt.l̩] [US: ˈlɪt.l̩]

slight [slighter, slightest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

slim [slimmer, slimmest]◼◼◻ adjective
[UK: slɪm] [US: sˈlɪm]

low [lower, lowest]◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

csekély melléknév
US

meager◼◼◻ adjective
[UK: ˈmiː.ɡə(r)] [US: ˈmiː.ɡər]

csekély melléknév

paltry◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɔːl.tri] [US: ˈpɒl.tri]

csekély melléknév
GB

meagre◼◻◻ adjective
[UK: ˈmiː.ɡə(r)] [US: ˈmiː.ɡər]

csekély melléknév

narrow [narrower, narrowest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

nominal◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɒ.mɪn.l̩] [US: ˈnɑː.mən.l̩]

scant [scanter, scantest]◼◻◻ adjective
[UK: skænt] [US: ˈskænt]

trifling◼◻◻ adjective
[UK: ˈtraɪf.l̩.ɪŋ] [US: ˈtraɪf.l̩.ɪŋ]

minuscule◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪ.nə.skjuːl] [US: ˈmɪ.nə.skjuːl]

nice [nicer, nicest]◼◻◻ adjective
[UK: naɪs] [US: ˈnaɪs]

bare [barer, barest] adjective
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

petty [pettier, pettiest] adjective
[UK: ˈpe.ti] [US: ˈpe.ti]

exiguous adjective
[UK: eɡ.ˈzɪ.ɡjʊəs] [US: eg.ˈzɪ.ɡjʊəs]

csekély befogadóképességű melléknév

incapacious adjective
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpeɪ.ʃəs] [US: ˌɪnk.ə.ˈpeɪ.ʃəs]

csekély dolgokra főnév

micrology noun
[UK: mˈaɪkrəʊlˌəʊɡi] [US: mˈaɪkroʊlˌɔɡi]

csekély ember főnév

smatterer noun
[UK: smˈatərə] [US: smˈæɾɚrɚ]

csekély erőfeszítéssel kitűnően levizsgázik

romp through an exam[UK: rɒmp θruː ən ɪɡ.ˈzæm] [US: ˈrɑːmp θruː ˈæn ɪg.ˈzæm]

csekély eshetőség

slim chance[UK: slɪm tʃɑːns] [US: sˈlɪm ˈtʃæns]

csekély esély

long chance[UK: ˈlɒŋ tʃɑːns] [US: ˈlɔːŋ ˈtʃæns]

csekély fizetés

screw[UK: skruː] [US: ˈskruː]

csekély fontosságú melléknév

trivial adjective
[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]

csekély gyári hibájú

substandard quality[UK: ˌsʌb.ˈstæn.dəd ˈkwɒ.lɪ.ti] [US: səb.ˈstæn.dərd ˈkwɑː.lə.ti]

csekély gyártási hibájú

substandard quality[UK: ˌsʌb.ˈstæn.dəd ˈkwɒ.lɪ.ti] [US: səb.ˈstæn.dərd ˈkwɑː.lə.ti]

csekély haszon

narrow margin of profit[UK: ˈnæ.rəʊ ˈmɑː.dʒɪn əv ˈprɒ.fɪt] [US: ˈnero.ʊ ˈmɑːr.dʒən əv ˈprɑː.fət]

csekély hatású

it has little effect[UK: ɪt hæz ˈlɪt.l̩ ɪ.ˈfekt] [US: ˈɪt ˈhæz ˈlɪt.l̩ ɪ.ˈfekt]

csekély hosszbehajlású melléknév

shallow-waisted adjective
[UK: ˈʃæ.ləʊ] [US: ˈʃælo.ʊ]

csekély illetmény főnév

pittance noun
[UK: ˈpɪtns] [US: ˈpɪ.təns]

csekély ismeretét fitogtatja

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

csekély jelentőségű

it is of little amount[UK: ɪt ɪz əv ˈlɪt.l̩ ə.ˈmaʊnt] [US: ˈɪt ˈɪz əv ˈlɪt.l̩ ə.ˈmaʊnt]

marginal adjective
[UK: ˈmɑː.dʒɪn.l̩] [US: ˈmɑːr.dʒən.l̩]

small[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

csekély jövedelem

small income[UK: smɔːl ˈɪŋkʌm] [US: ˈsmɒl ˈɪnˌkəm]

csekély jövedelműek

lower income brackets[UK: ˈləʊ.ə(r) ˈɪŋkʌm ˈbrækɪts] [US: ˈloʊ.r̩ ˈɪnˌkəm ˈbrækəts]

csekély képességű gyermek

child of small abilities[UK: tʃaɪld əv smɔːl ə.ˈbɪ.lə.tiz] [US: ˈtʃaɪld əv ˈsmɒl ə.ˈbɪ.lə.tiz]

csekély létszámú

few in number[UK: fjuː ɪn ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈfjuː ɪn ˈnʌm.br̩]

small in numbers[UK: smɔːl ɪn ˈnʌm.bəz] [US: ˈsmɒl ɪn ˈnʌm.br̩z]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol