x
AngolMagyar
the adverb
[UK: ðə]
[US: ðə]

a határozott névelő

az határozószó

ötórai tea határozószó

the 2014 Pulitzer Prize winners [UK: ðə ˈpʊ.lət.sə(r) praɪz ˈwɪ.nəz]
[US: ðə ˈpʊ.lət.sər ˈpraɪz ˈwɪ.nərz]

a 2014-es év Pulitzer díjas nyertesei

the 20th century [UK: ðə ˈtiː.ˈeɪtʃ ˈsen.tʃə.ri]
[US: ðə ˈtiː.ˈeɪtʃ ˈsen.tʃə.ri]

a 20-dik század

the 21st century [UK: ðə seɪnt ˈsen.tʃə.ri]
[US: ðə ˈstriːt ˈsen.tʃə.ri]

a 21-dik század

the above [UK: ðə ə.ˈbʌv]
[US: ðə ə.ˈbʌv]

a fentiek

the absent one [UK: ðə ˈæb.sənt wʌn]
[US: ðə ˈæb.sənt wʌn]

a távollevő

the accusative case of "ami" [UK: ðə ə.ˈkjuː.zə.tɪv keɪs əv]
[US: ðə ə.ˈkjuː.zə.tɪv ˈkeɪs əv]

amit

the act of creating a record noun
[UK: ðə ækt əv kriː.ˈeɪt.ɪŋ ə rɪˈk.ɔːd]
[US: ðə ˈækt əv kri.ˈeɪt.ɪŋ ə rəˈk.ɔːrd]

felvételkészítés főnév

the age [UK: ðə eɪdʒ]
[US: ðə ˈeɪdʒ]

az életkornak megfelelő

the air arm noun
[UK: ðə eə(r) ɑːm]
[US: ðə ˈer ˈɑːrm]

légierő főnév

the Alps [UK: ðə ælps]
[US: ðə ˈælps]

az Alpok

the amazon rainforest [UK: ðə ˈæ.mə.zən ˈreɪn.fɒ.rɪst]
[US: ðə ˈæ.mə.ˌzɑːn ˈraɪn.ˌfɔː.rəst]

az amazóniai esőerdő

the amenites of life [UK: ðə]
[US: ðə]

az életet kellemesebbé tevő dolgok

the amount of [UK: ðə ə.ˈmaʊnt əv]
[US: ðə ə.ˈmaʊnt əv]

összeg erejéig

the anchor bites [UK: ðə ˈæŋkə(r) baɪts]
[US: ðə ˈæŋkər ˈbaɪts]

a horgony megragad

the anchor is coming home [UK: ðə ˈæŋkə(r) ɪz ˈkʌm.ɪŋ həʊm]
[US: ðə ˈæŋkər ˈɪz ˈkʌm.ɪŋ hoʊm]

a horgony nem fog

a horgony nem kapaszkodik a fenékbe

a horgony nem tart

the ancient times [UK: ðə ˈeɪn.ʃənt ˈtaɪmz]
[US: ðə ˈeɪn.tʃənt ˈtaɪmz]

az ókori

The Anglo-saxon Church [UK: ðə ˈæŋ.ɡləʊ ˈsæk.sn̩ tʃɜːtʃ]
[US: ðə ˈæŋɡlo.ʊ ˈsæk.sn̩ ˈtʃɝːtʃ]

Angol-szász egyház (1530-)GB

the animal kingdom [UK: ðə ˈæ.nɪm.l̩ ˈkɪŋ.dəm]
[US: ðə ˈæ.nəm.l̩ ˈkɪŋ.dəm]

az állatvilág

the annoyance of somebody [UK: ðə ə.ˈnɔɪəns əv ˈsʌm.bə.di]
[US: ðə ə.ˌnɔɪəns əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vknek a bosszantására

the answer is a lemon [UK: ðə ˈɑːn.sə(r) ɪz ə ˈle.mən]
[US: ðə ˈæn.sər ˈɪz ə ˈle.mən]

egy fityiszt

egy frászt

the appeal does not lie [UK: ðə ə.ˈpiːl dʌz nɒt laɪ]
[US: ðə ə.ˈpiːl ˈdəz ˈnɑːt ˈlaɪ]

a fellebbezésnek helye nincs

the apple doesn't fall far from the tree [UK: ðə ˈæp.l̩ ˈdʌznt fɔːl ˈfɑː(r) frəm ðə triː]
[US: ðə ˈæp.l̩ ˈdʌ.zənt ˈfɑːl ˈfɑːr frəm ðə ˈtriː]

nem esik messze az alma a fájától (átv)

the apple of one's eye [UK: ðə ˈæp.l̩ əv wʌnz aɪ]
[US: ðə ˈæp.l̩ əv wʌnz ˈaɪ]

a szeme fénye (átv)

the Arabian Nights [UK: ðə ə.ˈreɪb.iən naɪts]
[US: ðə ə.ˈreɪb.iən ˈnaɪts]

az Ezeregyéjszaka

The Archer (Sagittarius) noun adjective
[UK: ðə ˈɑː.tʃə(r)]
[US: ðə ˈɑːr.tʃər]

Nyilas (Sagittarius) (csillagkép) főnév melléknév

the Arctic [UK: ðə ˈɑːk.tɪk]
[US: ðə ˈɑːrk.tɪk]

A sarkvidék

the are a mile apart [UK: ðə ə(r) ə maɪl ə.ˈpɑːt]
[US: ðə ˈɑːr ə ˈmaɪl ə.ˈpɑːrt]

egy mérföldnyi távolságra vannak egymástól

the argument was getting warm [UK: ðə ˈɑː.ɡju.mənt wɒz ˈɡet.ɪŋ wɔːm]
[US: ðə ˈɑːr.ɡjə.mənt wəz ˈɡet.ɪŋ ˈwɔːrm]

a vita hevessé vált

a vita megélénkült

the art of getting on [UK: ðə ɑːt əv ˈɡet.ɪŋ ɒn]
[US: ðə ˈɑːrt əv ˈɡet.ɪŋ ɑːn]

az érvényesülés művészete

the attempt was barren of results [UK: ðə ə.ˈtempt wɒz ˈbæ.rən əv rɪ.ˈzʌlts]
[US: ðə ə.ˈtempt wəz ˈbæ.rən əv rə.ˈzəlts]

a kísérlet nem vezetett eredményre

meddő kísérlet volt (átv)

the attendance at this lecture is very large [UK: ðə ə.ˈten.dəns ət ðɪs ˈlek.tʃə(r) ɪz ˈver.i lɑːdʒ]
[US: ðə ə.ˈten.dəns ət ðɪs ˈlek.tʃər ˈɪz ˈver.i ˈlɑːrdʒ]

ez az előadás igen látogatott

the attention wanders [UK: ðə ə.ˈten.ʃn̩ ˈwɒn.dəz]
[US: ðə ə.ˈten.ʃn̩ ˈwɑːn.dərz]

a figyelem elkalandozik (átv)

123

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ