Angol-Magyar szótár »

quid jelentése magyarul

AngolMagyar
quid [quids] noun
[UK: kwɪd]
[US: ˈkwɪd]

bagó◼◼◻ főnév

bagót rág főnév

bagózik főnév

egy font sterling főnév

quid [UK: kwɪd]
[US: ˈkwɪd]

egy font (sterling)◼◼◼GB

quid pro quo [quid pro quos] noun
[UK: kwɪd prəʊ ˈkwəʊ]
[US: ˈkwɪd ˈproʊ ˈkwoʊ]

valamit valamiért◼◼◼ főnév

ellenszolgáltatás◼◼◻ főnév

ellenérték◼◻◻ főnév

viszontszolgáltatás főnév

quidam noun
[UK: kwˈɪdəm]
[US: kwˈɪdəm]

egy bizonyos illető főnév

egy valaki főnév

ismeretlen nevű valaki főnév

quiddative adjective
[UK: kwˈɪdətˌɪv]
[US: kwˈɪdətˌɪv]

lényeghez tartozó melléknév

Quidditch noun
[UK: ˈkwɪ.dətʃ]
[US: ˈkwɪ.dətʃ]

kviddics◼◼◼ főnév

quiddity [quiddities] noun
[UK: ˈkwɪ.dɪ.tɪ]
[US: ˈkwɪ.dɪ.tiː]

lényeg◼◼◼ főnév

körmönfont okoskodás főnév

szőrszálhasogatás főnév

quidnunc noun
[UK: ˈkwɪd.nʌŋk]
[US: ˈkwɪd.nʌŋk]

minden lében kanál főnév

pletykafazék főnév

amnionic liquid noun
[UK: ˌamnˈiənɪk lˈɪkwɪd]
[US: ˌæmnˈiənɪk lˈɪkwɪd]

magzatvíz (liquor amnii) főnév

amniotic liquid noun
[UK: ˌæm.ni.ˈɒ.tɪk ˈlɪ.kwɪd]
[US: ˈæm.niɒ.tɪk ˈlɪ.kwəd]

magzatvíz (liquor amnii) főnév

antifreeze liquid [UK: ˈæn.ti.friːz ˈlɪ.kwɪd]
[US: ˈæn.ti.ˌfriz ˈlɪ.kwəd]

fagyálló folyadék

Are you carrying any liquids? [UK: ə(r) juː ˈkæ.rɪ.ɪŋ ˈe.ni ˈlɪ.kwɪdz]
[US: ˈɑːr ˈjuː ˈkæ.ri.ɪŋ ˈe.ni ˈlɪ.kwədz]

Szállít valamilyen folyadékot?

Argentine shortfin squid [UK: ˈɑː.dʒən.taɪn]
[US: ˈɑːr.dʒən.ˌtin]

argentin rövidszárnyú tintahal (Illex argentinus)

Bigfin reef squid [UK: bˈɪɡfɪn rˈiːf skwˈɪd]
[US: bˈɪɡfɪn rˈiːf skwˈɪd]

ovális tintahal (Sepioteuthis lessoniana)

bioliquids noun

folyékony, bio energiahordozó főnév

bobtail squids [UK: ˈbɒb.teɪl skwɪdz]
[US: ˈbɒb.teɪl skwɪdz]

tintahalak (Sepiidae, Sepiolidae)

bubble a gas through a liquid [UK: ˈbʌb.l̩ ə ɡæs θruː ə ˈlɪ.kwɪd]
[US: ˈbʌb.l̩ ə ˈɡæs θruː ə ˈlɪ.kwəd]

gázt bugyborékoltat át folyadékon

gázt ereszt át folyadékon

cloudiness (in liquids) noun
[UK: ˈklaʊ.di]
[US: ˈklaʊ.di.nəs]

zavarosság (folyadéké)◼◼◼ főnév

co-liquidator [UK: kəʊ ˈlɪ.kwɪ.deɪ.tə(r)]
[US: ˈkoʊ ˈlɪ.kwə.ˌde.tər]

csődtömeg-felszámoló társ

common squids [UK: ˈkɒ.mən skwɪdz]
[US: ˈkɑː.mən skwɪdz]

kalmárok (Loligo)

compulsory liquidation [UK: kəm.ˈpʌl.sə.ri ˌlɪ.kwɪ.ˈdeɪʃ.n̩]
[US: kəm.ˈpəl.sə.ri ˌlɪ.kwə.ˈdeɪʃ.n̩]

felszámolási eljárás◼◼◼

descend into liquid [UK: dɪ.ˈsend ˈɪn.tə ˈlɪ.kwɪd]
[US: də.ˈsend ˌɪn.ˈtuː ˈlɪ.kwəd]

folyadékba süllyed

dipping liquid noun
[UK: ˈdɪp.ɪŋ ˈlɪ.kwɪd]
[US: ˈdɪp.ɪŋ ˈlɪ.kwəd]

maratófürdő főnév

pácfolyadék főnév

dishwashing liquid

(folyékony) mosogatószer

Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? [UK: duː juː həv ˈe.ni ˈlɪ.kwɪdz ɔː(r) ʃɑːp əb.ˈdʒekts ɪn jɔː(r) hænd ˈbæ.ɡɪdʒ]
[US: ˈduː ˈjuː həv ˈe.ni ˈlɪ.kwədz ɔːr ˈʃɑːrp ˈɑːb.dʒekts ɪn ˈjɔːr ˈhænd ˈbæ.ɡədʒ]

Van bármilyen folyadék vagy vágóeszköz a kézipoggyászában?

douse (to immerse in liquid) [doused, doused, dousing, douses] verb
[UK: daʊs]
[US: ˈdaʊs]

folyadékba márt◼◼◼ ige

Equidae [Equidae] noun
[UK: ˌiːkwɪdˈiː]
[US: ˌiːkwᵻdˈiː]

Equidae◼◼◼ főnév

12

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar