Magyar-svéd orvosi szótár »

igen jelentése svéd orvosi

MagyarSvéd orvosi
igen nagy mennyiségű aldostoren jelenléte a vizeletben [hyperaldosteronuria] infohyperaldosteronuria, presence of very large amounts of aldosterone in the urine

förökad mängd aldosterin i urinet

igénybevételi fázis ● terhelési fázis infophase on exertion

belastningsfas -en -er

…dús [pl. oxigén] [comosus, plenus] ● …gazdag [pl. oxigénben] [affluens, copiosus, uber] info… enriched

…berikad …berikat

1,2 dihidroxinaftalén dioxigenáz info1,2-dihydronaphthalene

1,2 dihydroxi naftalen dioxygenasinfohomoktamer enzym

2, -difoszfo-glicerát [DPG: a Hbg oxigén-affinitást szabályozó anyag] infoDPG: an oxygen affinity regulator in Hbg, 2, -diphospho-glycate

2, -difoszfo-glicerat -eninfoDPG: en syreaffinitetsregulator hos Hbg

2,3 dihidroxibifenil 1,2 dioxigenáz [homooktamer-enzim] info2,3 dihydroxybiphenyl 1,2 dioxygenase

2,3 dihydroxybifenil 1,2 dioxygenas -et -erinfohomoktamer enzym

2,3-DPG [Hbg oxigén-affinitást csökkentő vegyület] infoa compound that reduces the oxygen affinity of Hbg, 2,3-dpg

2,3-DPGinfoen förening som minskar syreaffiniteten för Hbg

4-hidroxifenil-piroszőlősav-dioxigenáz [Tyr lebontó enzim] infotyrosine-degrading enzyme, 4-hydroxyphenyl-pyruvic acid dioxygenase

4-hydroxyfenyl-pyrodruvsyra dioxygenas -et -erinfoTyrosin-nedbrytande enzym

4-metil-2-tiouracil [strumigen anyag, a tejbe is átmegy és szopós állatokon is golyvát idézhet elő] infostrumigen, it passes into milk and can cause goiter in lactating animals, 4-methyl-2-thiouracil

4-metyl-2-thiouracil -etinfostrumigen, det går över i mjölk o. kan orsaka struma hos digivande djur

4-propil-2-tiouracil [strumigen anyag] infostrumigen substance, 4-propyl-2-thiouracil

4-propyl-2-thiouracil -etinfostrumigen substans

_prostate specific antigen, PSA, gamma-seminoprotein, kallikrein HK3 infoprostate specific antigen [prostate specific antigen, PSA, gamma-seminoprotein, kallikrein HK3

prostataspecifikt antigen [PSA]

A-a O2 differencia [az alveolaris tér és az artériás vér oxigénnyomása közötti különbség] infothe difference between the oxygen pressure in the alveolar space and the arterial blood, aa O2 gradient

A-a O2 gradient

A-vércsoport antigén [antigeneum sanguinis typi A] infoblood group A antigen

blodgruppsantigen A

adagigény ● adagszükséglet [necessitas-, carentia dosis] infodose requirement

dosbehov -et -

adjuválás [az antigénhez speciális anyagok adása az immunogén hatás fokozására] [adiuvatio] infothe addition of specific substances to the antigen to enhance the immunogenic effect, adjuvation

adjuvation -en -erinfotillägg av speciella ämnen till antigenet för att förstärka den immunogena effekten

adjuváns ● erősítő ● segítőszer ● serkentőanyag [antigénnel keverve antitestképzést serkentő anyag, pl. Freund-adjuváns] [materia stimulans] infoused to increase the efficacy or potency of certain drugs, adjuvant

adjuvans -eninfoadjuvant, tillsats till läkemedel som ibland kan stärka effekten

adszorbeált vakcina [oltóanyag, melyben a kórokozót vagy antigénjét valamely adszorbenshez kötik] [Vaccinum adszorbeatum] infoa vaccine in which the pathogen or antigen is bound to anadsorbent,adsorbed vaccine

adsorberat vakcininfoett vaccin i vilket patogenen l. antigenet är bundet till en adsorbent

aerob baktérium [oxigén jelenlétében szaporodni képes] [bacterium aerobicum] infobacteria that can grow and live when oxygen is present, aerobic bacteria

aerob bakterieinfokan föröka sig i närvaro av syre

aerob folyamat ● oxigént igénylő folyamat [processus postulans aera] infoaerobic process

aerob process

aerob ● levegőt igénylő [pl. élőlény] [postulans aera] infoaerobic

aerob -t -ainfoom måste ha tillgång till syre

affinitásjelzés [antigénnel reagáló molekularészek lokalizálása] infoaffinity labeling, AL

affinitet märkninginfolokalisering av antigenreaktiva delar

agargél-precipitáció [antigén-antitest reactio agartartalmú közegben] [agargel-praecipitatio] infoagar gel precipitation

agar-gel-precipitation -en -erinfoantigen-antikroppsreaktion i agarmedium

agglutinin ● agglutináló antitest [agglutináló ellenanyag képződését kiváltó antigén] [agglutininum] infoagglutinin

agglutinin -et -erinfoett antigen som inducerar bildandet av en agglutinerande antikropp

agglutinogén [agglutininnel reagáló antigén] [agglutinogenum] infoagglutinogen

agglutinogen -eninfoagglutininreaktivt antigen

akut ellátást igénylő beteg ● sürgősségi ellátást igénylő beteg infopatient in need of acute care

akutpatient -en -er

alkalmi ● efemer ● egynapi ● egynapos ● gyorsan elmúló ● ideiglenes ● igen kis ideig tartó ● múlékony ● múló [ephemer] infoephemeral, lasting for a very short time

efemär -t -a

allergiás tünetek enyhítése kis adag antigenekkel [antianaphylaxia] infoalleviation of allergic symptoms with low-dose antigens

allergiska symptomens minskning med antikroppar i smådoser

alloantigén [alloantigenum] infoalloantigen

alloantigen -et -er ● -

allogén antigén [allogen antigen] infoallogeneic antigen, one occurring in some but not all individuals of the same species

allogena antigen

allogén ● allotigén [allogenus, alienus] infoallogeneic, taken from different individuals of the same species

allotigen -t -ainfofrämmande, bildad på annat håll

angiogenetikus ● vérérképzési ● vérérképződési [angigeneticus] inforelated to angiogenes

angiogenetisk -t -a

antigén [antigenum] infoantigen

antigen -et -er ● -infofrämmande ämne, protein, som stimulerar organismen att producera neutraliserande antikroppar

antigén-antitest komplex [immuncomplexum] infoantigen-antibody complex

antigen-antikropp komplex

antigén-antitest reakció infoantigen-antibody reaction

antigén-antikropp reaktion

antigén-antitest reakció infoAntigen-Antibody Reaction, AAR

AARinfoAntigen Antikropps Reaktion

antigen-antitest reakció thermostabilis precipitinek jelenlétében [thermopraecipitatio] infothermoprecipitation, antigen-antibody reaction in the presence of thermostable precipitates

termoprecipitation -en -er

antigén-determináns ● epitop infoepitope, antigenic determinant, chemical groups exposed on the surface of a protein, which can generate an antigenic response and bind antibody

epitop -en -er

antigén-ELISA [antigen-ELISA] infoantigen-ELISA

antigen-ELISA

antigén-ellenanyag komplex[um] [complexum antigeno-anticorporis] infoantigen-antibody complex

antigen-antikroppskomplex -et -

antigén elleni vérszérum ● ellensavó ● ellenszérum [antiserum, antisera] infoantiserum, a blood serum containing antibodies against specific antigens, injected to treat or protect against specific diseases

serum mot ett antigen

12