Angol-Magyar szótár »

vár jelentése magyarul

Találatok a másik irányban.
Inkább az eredeti irányba szeretnék keresni (Angol-Magyar szótár): vár
MagyarAngol
vár

wait [waited, waited, waiting, waits]◼◼◼ verb
[UK: weɪt] [US: ˈweɪt]

expect [expected, expected, expecting, expects]◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈspekt] [US: ɪk.ˈspekt]

castle [castled, castled, castling, castles]◼◼◻ verb
[UK: ˈkɑːs.l̩] [US: ˈkæs.l̩]

await [awaited, awaited, awaiting, awaits]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈweɪt] [US: ə.ˈweɪt]

hold [held, held, holding, holds]◼◼◻ irregular verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]

expecting◼◼◻ verb noun
[UK: ɪk.ˈspekt.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspekt.ɪŋ]

hope [hoped, hoped, hoping, hopes]◼◼◻ verb
[UK: həʊp] [US: hoʊp]

fortress [fortresses]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɔː.trɪs] [US: ˈfɔːr.trəs]

citadel (inside a city)◼◻◻ noun
[UK: ˈsɪ.tə.dəl] [US: ˈsɪ.tə.ˌdel]

stronghold◼◻◻ noun
[UK: ˈstrɒŋ.həʊld] [US: ˈstrɒŋhoʊld]

bide [boded, boded, biding, bides]◼◻◻ irregular verb
[UK: baɪd ˈbaɪ.dɪd bəʊd ˈbaɪ.dɪd bɪd] [US: ˈbaɪd ˈbaɪ.dɪd boʊd ˈbaɪ.dɪd ˈbɪd]

fastness [fastnesses] noun
[UK: ˈfɑːst.nəs] [US: ˈfæst.nəs]

hang fire verb
[UK: hæŋ ˈfaɪə(r)] [US: ˈhæŋ ˈfaɪər]

look for verb
[UK: lʊk fɔː(r)] [US: ˈlʊk ˈfɔːr]

strong place verb
[UK: strɒŋ ˈpleɪs] [US: ˈstrɒŋ ˈpleɪs]

wait for verb
[UK: weɪt fɔː(r)] [US: ˈweɪt ˈfɔːr]

vár, míg a tehenek hazajönnek (legelőről)

wait till the cows come home[UK: weɪt tɪl ðə kaʊz kʌm həʊm] [US: ˈweɪt ˈtɪl ðə ˈkaʊz ˈkəm hoʊm]

vár (vkre) ige

tarry [tarried, tarried, tarrying, tarries]◼◼◼ verb
[UK: ˈtɑː.ri] [US: ˈte.ri]

vár (vmre) ige

look out for something verb
[UK: lʊk ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlʊk ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

vár (vmre) (átv) ige

tend [tended, tended, tending, tends]◼◼◼ verb
[UK: tend] [US: ˈtend]

vár rá (a jövőben) ige

lie ahead◼◼◼ verb

vár rá (büntetés)

be for◼◼◼[UK: bi fɔː(r)] [US: bi ˈfɔːr]

vár rá (vmi)

be in for something[UK: bi ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

vár vkre, vmre

wait for somebody, something[UK: weɪt fɔː(r) ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈweɪt ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

várakban bővelkedő

castled[UK: ˈkɑːs.l̩d] [US: ˈkæs.l̩d]

várakozik ige

wait [waited, waited, waiting, waits]◼◼◼ verb
[UK: weɪt] [US: ˈweɪt]

waits◼◼◻ verb
[UK: weɪts] [US: ˈweɪts]

wait for verb
[UK: weɪt fɔː(r)] [US: ˈweɪt ˈfɔːr]

bide [boded, boded, biding, bides]◼◻◻ irregular verb
[UK: baɪd] [US: ˈbaɪd]

várakozik (vkre) ige

await [awaited, awaited, awaiting, awaits]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈweɪt] [US: ə.ˈweɪt]

Várakozni tilos!

No waiting!◼◼◼[UK: nəʊ ˈweɪt.ɪŋ] [US: ˈnoʊ ˈweɪt.ɪŋ]

várakoztat

keep waiting[UK: kiːp ˈweɪt.ɪŋ] [US: ˈkiːp ˈweɪt.ɪŋ]

on hold[UK: ɒn həʊld] [US: ɑːn hoʊld]

várakoztatás főnév

hold [holds]◼◼◼ noun
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

várakozás főnév

wait [waits]◼◼◼ noun
[UK: weɪt] [US: ˈweɪt]

expectation [expectations]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.spek.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌek.spek.ˈteɪʃ.n̩]

waiting◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪt.ɪŋ] [US: ˈweɪt.ɪŋ]

awaiting◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈweɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈweɪt.ɪŋ]

waits◼◻◻ noun
[UK: weɪts] [US: ˈweɪts]

expectative noun
[UK: ekspˈektətˌɪv] [US: ekspˈektətˌɪv]

12

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar