x
AngolMagyar
to go [UK: tuː ɡəʊ]
[US: ˈtuː ˈɡoʊ]

menni

to go home [UK: tuː ɡəʊ həʊm]
[US: ˈtuː ˈɡoʊ hoʊm]

hazamenni

to go mad [UK: tuː ɡəʊ mæd]
[US: ˈtuː ˈɡoʊ ˈmæd]

megőrülni

to go without a hitch [UK: tuː ɡəʊ wɪð.ˈaʊt ə hɪtʃ]
[US: ˈtuː ˈɡoʊ wɪð.ˈaʊt ə ˈhɪtʃ]

akadálymentesen el lett intézve

Togo [UK: ˈtəʊ.ɡəʊ]
[US: ˈtoɡoʊ]

Togo tulajdonnév

Togo (Togolese Republic) [UK: ˈtəʊ.ɡəʊ]
[US: ˈtoɡoʊ]

Togo főnév

Togolese [UK: ˌtəʊ.ɡə.ˈliːz]
[US: ˌtoʊ.ɡə.ˈliːz]

togói főnév

Togolese Republic (Togo) [UK: ˌtəʊ.ɡə.ˈliːz rɪ.ˈpʌ.blɪk]
[US: ˌtoʊ.ɡə.ˈliːz ri.ˈpʌ.blək]

Togói Köztársaság

Are you ready to go home? [UK: ə(r) juː ˈre.di tuː ɡəʊ həʊm]
[US: ˈɑːr ˈjuː ˈre.di ˈtuː ˈɡoʊ hoʊm]

Kész vagy hazamenni?

be a martyr to gout [UK: bi ə ˈmɑː.tə(r) tuː ɡaʊt]
[US: bi ə ˈmɑːr.tər ˈtuː ˈɡaʊt]

állandóan köszvény gyötri

köszvény gyötri

köszvénytől szenved

reumától szenved

commit one's soul to God [UK: kə.ˈmɪt wʌnz səʊl tuː ɡɒd]
[US: kə.ˈmɪt wʌnz soʊl ˈtuː ˈɡɑːd]

istennek ajánlja lelkét

Do you want to go for a drink sometime? [UK: duː juː wɒnt tuː ɡəʊ fɔː(r) ə drɪŋk ˈsʌm.taɪm]
[US: ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt ˈtuː ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈdrɪŋk ˈsʌm.ˌtaɪm]

Van kedved valamikor meginni egy italt?

Do you want to go out tonight? [UK: duː juː wɒnt tuː ɡəʊ ˈaʊt tə.ˈnaɪt]
[US: ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt ˈtuː ˈɡoʊ ˈaʊt tə.ˈnaɪt]

Szeretnél ma elmenni szórakozni?

Do you want to go somewhere at the weekend? [UK: duː juː wɒnt tuː ɡəʊ ˈsʌm.weə(r) ət ðə wiːk.ˈend]
[US: ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt ˈtuː ˈɡoʊ ˈsʌˌm.wer ət ðə ˈwiːˌkend]

Szeretnél valahova elmenni a hétvégén?

Do you want to go to a club tonight? [UK: duː juː wɒnt tuː ɡəʊ tuː ə klʌb tə.ˈnaɪt]
[US: ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt ˈtuː ˈɡoʊ ˈtuː ə ˈkləb tə.ˈnaɪt]

Szeretnél ma este elmenni egy klubba?

five to go [UK: faɪv tuː ɡəʊ]
[US: ˈfaɪv ˈtuː ˈɡoʊ]

öt maradt

follow (to go or come after in physical space) [UK: ˈfɒ.ləʊ]
[US: ˈfɑːlo.ʊ]

követ ige

give one's life to God [UK: ɡɪv wʌnz laɪf tuː ɡɒd]
[US: ˈɡɪv wʌnz ˈlaɪf ˈtuː ˈɡɑːd]

Istennek szenteli az életét

goto (go to) [UK: ˈɡoˌtuː]
[US: ˈɡoˌtuː]

menj oda

happen to go [UK: ˈhæ.pən tuː ɡəʊ]
[US: ˈhæ.pən ˈtuː ˈɡoʊ]

történetesen jár

történetesen megy

has plenty to go upon [UK: hæz ˈplen.ti tuː ɡəʊ ə.ˈpɒn]
[US: ˈhæz ˈplen.ti ˈtuː ˈɡoʊ ə.ˈpɑːn]

bőven van mindene

have a good way to go [UK: həv ə ɡʊd ˈweɪ tuː ɡəʊ]
[US: həv ə ˈɡʊd ˈweɪ ˈtuː ˈɡoʊ]

még egy jó darabot kell megtennie

még egy jókora darabon kell mennie

még hosszú utat kell megtennie

have a long way to go [UK: həv ə ˈlɒŋ ˈweɪ tuː ɡəʊ]
[US: həv ə ˈlɔːŋ ˈweɪ ˈtuː ˈɡoʊ]

hosszú út áll előtte

hosszú utat kell megtennie

messzire kell mennie

nagy távolságra kell mennie

nagy utat kell megtennie

have no place to go to [UK: həv nəʊ ˈpleɪs tuː ɡəʊ tuː]
[US: həv ˈnoʊ ˈpleɪs ˈtuː ˈɡoʊ ˈtuː]

nem tud hova menni

nincs hely, ahova mehetne

nincs hova mennie

have to goodness to do [UK: həv tuː ˈɡʊd.nəs tuː duː]
[US: həv ˈtuː ˈɡʊd.nəs ˈtuː ˈduː]

legyen szíves megtenni (valamit)

he doesn't want to go [UK: hiː ˈdʌznt wɒnt tuː ɡəʊ]
[US: ˈhiː ˈdʌ.zənt ˈwɑːnt ˈtuː ˈɡoʊ]

nem akar menni

he is about to go [UK: hiː ɪz ə.ˈbaʊt tuː ɡəʊ]
[US: ˈhiː ˈɪz ə.ˈbaʊt ˈtuː ˈɡoʊ]

indulni készül

honest-to-God [UK: ˈɒ.nɪst tuː ɡɒd]
[US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡɑːd]

hamisítatlan melléknév

123

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ