Angol-Magyar szótár »

rater jelentése magyarul

AngolMagyar
rater [raters] noun

szidalmazó főnév

alien (a creature of extraterrestrial origin) [aliens] noun
[UK: ˈeɪ.liən]
[US: ˈeɪ.liən]

űrlény◼◼◼ főnév

black chanterelle (Craterellus cornucopioides) noun

sötét trombitagomba (Craterellus cornucopioides) főnév

bomb crater noun
[UK: bɒm ˈkreɪ.tə(r)]
[US: ˈbɑːm ˈkreɪ.tər]

bombakráter főnév

bombatölcsér főnév

bomb-crater noun
[UK: bɒm ˈkreɪ.tə(r)]
[US: ˈbɑːm ˈkreɪ.tər]

bombatölcsér főnév

cheese grater noun

sajtreszelő főnév

confraternity [confraternities] noun
[UK: ˌkɒn.frə.ˈtɜː.nɪ.tɪ]
[US: ˌkɑːn.frə.ˈtɜːr.nɪ.tiː]

szerzet◼◼◼ főnév

baráti társaság főnév

crater [craters] noun
[UK: ˈkreɪ.tə(r)]
[US: ˈkreɪ.tər]

kráter◼◼◼ főnév

bombatölcsér◼◻◻ főnév

crater formation noun

kráterképződés főnév

Crater Lake National Park noun
[UK: ˈkreɪ.tə(r) leɪk ˈnæ.ʃnəl pɑːk]
[US: ˈkreɪ.tər ˈleɪk ˈnæ.ʃə.nəl ˈpɑːrk]

Crater Lake Nemzeti Park főnév

cratered [UK: ˈkreɪ.tə(r)d]
[US: ˈkreɪ.tərd]

kráterekkel

borított melléknév

kráteres melléknév

tölcsérekkel teli melléknév

crateriform [UK: krˈatərˌɪfɔːm]
[US: krˈæɾɚrˌɪfɔːrm]

kráter főnév

tölcsér alakú melléknév

extraterrestrial [UK: ˌek.strə.tə.ˈre.striəl]
[US: ˌek.strə.tə.ˈre.striəl]

földönkívüli◼◼◼

földön kívüli◼◼◻

extraterrestrial [extraterrestrials] noun
[UK: ˌek.strə.tə.ˈre.striəl]
[US: ˌek.strə.tə.ˈre.striəl]

űrlény◼◻◻ főnév

extraterrestrial object noun
[UK: ˌek.strə.tə.ˈre.striəl əb.ˈdʒekt]
[US: ˌek.strə.tə.ˈre.striəl ˈɑːb.dʒekt]

földönkívüli objektum◼◼◼ főnév

extraterritorial adjective
[UK: ˌek.strə.ˌte.rɪ.ˈtɔː.rɪəl]
[US: ˌek.strə.ˌte.rə.ˈtɔː.riəl]

exterritoriális melléknév

területenkívüli melléknév

extraterritoriality noun
[UK: ˌek.strə.ˌte.rə.ˌtɔːi.ˈæ.lə.ti]
[US: ˌek.strə.ˌte.rə.ˌtɔː.ri.ˈæ.lə.ti]

exterritorialitás főnév

területenkívüliség főnév

first-rater noun
[UK: ˈfɜːst rater]
[US: ˈfɝːst ˈreɪ.tər]

sztár főnév
biz

frater [fraters] noun
[UK: ˈfreɪ.tə(r)]
[US: ˈfreɪ.tər]

barát◼◼◼ főnév

fráter főnév

kolduló barát főnév

fraternal adjective
[UK: frə.ˈtɜːn.l̩]
[US: frə.ˈtɝː.nl̩]

testvéri◼◼◼ melléknév

felebaráti◼◻◻ melléknév

fraternal twins [UK: frə.ˈtɜːn.l̩ twɪnz]
[US: frə.ˈtɝː.nl̩ ˈtwɪnz]

kétpetéjű ikrek (gemini dizygotici, -binovulati)◼◼◼

fraternally adverb
[UK: frə.ˈtɜː.nə.li]
[US: frə.ˈtɝː.nə.li]

testvériesen határozószó

fraternity [fraternity] noun
[UK: frə.ˈtɜː.nɪ.ti]
[US: frə.ˈtɝː.nə.ti]

testvériség◼◼◼ főnév

szövetség◼◼◼ főnév

diákszövetség◼◼◼ főnév

testvériesség◼◼◻ főnév

baráti társaság főnév

12

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar