Angol-Magyar szótár »

australia jelentése magyarul

AngolMagyar
Australia noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liə]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljə]

Ausztrália (kontinens, állam)◼◼◼főnévIs it in Australia? = Ausztráliában van?

Australian [Australians] noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən]

ausztrál◼◼◼főnévWhere is the Australian embassy? = Hol van az ausztrál nagykövetség?

ausztráliai nyelvfőnév

Australian adjective
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən]

ausztráliai◼◼◻melléknév

Australian noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən]

ausztráliai ember◼◻◻főnév

Australian cattle-dog [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈkæt.l̩ dɒɡ]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈkæt.l̩ ˈdɔːɡ]

ausztrál pásztorkutya

Australian cinnabar adjective
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈsɪ.nə.ˌbɑː]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈsɪ.nə.ˌbɑːr]

krómvörösmelléknév

Australian dollar [Australian dollars] noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈdɒ.lə(r)]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈdɑː.lər]

ausztrál dollár◼◼◼főnév

Australian English [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈɪŋ.ɡlɪʃ]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

ausztrál angol◼◼◼

ausztráliai angol

ausztráliai angolság

Australian football noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈfʊt.bɔːl]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈfʊt.ˌbɒl]

ausztrál futball◼◼◼főnév

Australian kelpie [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈkel.pɪ]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈkel.piː]

ausztrál kelpie◼◼◼

Australian language [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

ausztráliai nyelv

Australian mint [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən mɪnt]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈmɪnt]

ausztrál menta (Mentha australis)

Australian peoples [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈpiːp.l̩z]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈpiːp.l̩z]

ausztráliai emberek◼◼◼

Australian person [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈpɜːs.n̩]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈpɝː.sn̩]

ausztrál személy◼◼◼

Australian reed warbler [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən riːd ˈwɔː.blə(r)]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈriːd ˈwɔːr.blər]

ausztrál nádirigó (Acrocephalus australis)

Australian terrier [Australian terriers] noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈte.rɪə(r)]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈte.riər]

ausztrál terrier◼◼◼főnév

Australian white ibis [UK: ɒ.ˈstreɪ.liən waɪt ˈaɪ.bɪs]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈwaɪt ˈaɪ.bəs]

Ausztrál hóbatla

malukui íbisz

australianize verb
[UK: ɒstrˈeɪliənˌaɪz]
[US: ɔːstrˈeɪliənˌaɪz]

elausztráliasítige

Australians [UK: ɒ.ˈstreɪ.liənz]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljənz]

ausztrálok◼◼◼

ANZAC (Australia and New Zealand Army Corps) noun
[UK: ˈanzak]
[US: ˈænzæk]

Ausztráliai és Új-Zélandi hadtest◼◼◼főnév

Commonwealth of Australia [UK: ˈkɒ.mən.welθ əv ɒ.ˈstreɪ.liə]
[US: ˈkɑː.məˌn.welθ əv ɒ.ˈstreɪ.ljə]

Ausztrál Nemzetközösség◼◼◼

Ausztrál Államszövetség◼◼◼

Great Australian Bight noun
[UK: ˈɡreɪt ɒ.ˈstreɪ.liən baɪt]
[US: ˈɡreɪt ɒ.ˈstreɪ.ljən baɪt]

Ausztrál-öbölfőnév

he bolted to Australia [UK: hiː ˈbəʊl.tɪd tuː ɒ.ˈstreɪ.liə]
[US: ˈhiː ˈboʊl.tɪd ˈtuː ɒ.ˈstreɪ.ljə]

Ausztráliába lógott (átv)

Ausztráliába szökött

I was born in Australia but grew up in England [UK: ˈaɪ wɒz bɔːn ɪn ɒ.ˈstreɪ.liə bʌt ɡruː ʌp ɪn ˈɪŋ.ɡlənd]
[US: ˈaɪ wəz ˈbɔːrn ɪn ɒ.ˈstreɪ.ljə ˈbət ˈɡruː ʌp ɪn ˈɪŋ.ɡlənd]

Ausztráliában születtem, de Angliában nőttem fel

New South Wales (one state of Australia) noun
[UK: njuː saʊθ weɪlz]
[US: nuː ˈsaʊθ ˈweɪlz]

Új-Dél-Wales◼◼◼főnév

South Australia proper noun
[UK: saʊθ ɒ.ˈstreɪ.liə]
[US: ˈsaʊθ ɒ.ˈstreɪ.ljə]

Dél-Ausztrália◼◼◼tulajdonnév

Western Australia proper noun
[UK: ˈwe.stən ɒ.ˈstreɪ.liə]
[US: ˈwe.stərn ɒ.ˈstreɪ.ljə]

Nyugat-Ausztrália◼◼◼tulajdonnév