Magyar-Latin szótár »

és jelentése latinul

MagyarLatin
és indulatszó főnév kötőszó

atq. (atque) interjection noun conjunction

és kötőszó

atque conjunction

autem conjunction

et conjunction

és a fenséges Istenségek

N.M.Q. (Numini Maiestatique)

és a legfőbb Istennek

DO.M.Q. (Deo Optimo Maximoque)

és a sajátjainak helyezett el síremléket

suisque locavit monumentum

és a te lelkeddel!

et cum spirito tuo!

és a többi

et cetera

et quae sequuntur

seq. [et quae sequntur]

és a többi {stb}

et cetera (etc)

et quae sequuntur (eqs)

és ahogyan határozószó

utique adverb

és ahol határozószó

ubique adverb

és ahonnan határozószó

undique adverb

és ami következik

e.q.s. (et quae sequuntur)

és amikor határozószó

ubique adverb

és amint határozószó

utique adverb

és az utódaiknak

sibi posterisque

és az {ok- és célhatározói, következményes és megengedő mondatban}

qui quae, quod

quicum

és azt is bebizonyította ...

I.Q.P. (idemque probavit)

és azért kötőszó

quocirca conjunction

és azért {főmondat élén}

quam ob rem

és azért {főmondat élén} kötőszó

quamobrem conjunction

és bizonyára

neque non

és bizonyára határozószó

necnon adverb

és bárhonnan határozószó

undique adverb

és csakugyan kötőszó

etenim conjunction

és egyéb

et al. (et alia)

et al. (et alias)

és eme bajok közepette semmi olyan megoldást nem lehet találni, amely mentes a veszélytől

nec ullum in his malis consilium periculo vacuum inveniri potest

és ez a győzelem - győzelem a világ felett - a mi hitünk

haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra

és ez {ok- és célhatározói, következményes és megengedő mondatban}

qui quae, quod

quicum

és gyászolva

M.Q. (maerensque)

és ha

ac si

és haldokolva visszaemlékezik az édes Argoszra

et dulcis moriens reminiscitur Argos

és hogy annál határozószó

quoque adverb

12