Hungarian-Latin dictionary »

és meaning in Latin

HungarianLatin
és indulatszó főnév kötőszó

atq. {atque} interjection noun conjunction

atque interjection noun conjunction

autem interjection noun conjunction

et interjection noun conjunction

és a fenséges Istenségek

N.M.Q. {Numini Maiestatique}

és a legfőbb Istennek

DO.M.Q. {Deo Optimo Maximoque}

és a sajátjainak helyezett el síremléket

suisque locavit monumentum

és a te lelkeddel!

et cum spirito tuo!

és a többi

et cetera

et quae sequuntur

seq. [et quae sequntur]

és a többi {stb}

et cetera {etc}

et quae sequuntur {eqs}

és ahogyan

utique

és ahol

ubique

és ahonnan

undique

és ami következik

e.q.s. {et quae sequuntur}

és amikor

ubique

és amint

utique

és az utódaiknak

sibi posterisque

és az {ok- és célhatározói, következményes és megengedő mondatban}

qui quae, quod

quicum

és azt is bebizonyította ...

I.Q.P. {idemque probavit}

és azért

quocirca

és azért {főmondat élén}

quam ob rem

quamobrem

és bizonyára

necnon

neque non

és bárhonnan

undique

és csakugyan

etenim

és egyéb

et al. {et alias}

et al. {et alia}

és eme bajok közepette semmi olyan megoldást nem lehet találni, amely mentes a veszélytől

nec ullum in his malis consilium periculo vacuum inveniri potest

és ez a győzelem - győzelem a világ felett - a mi hitünk

haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra

és ez {ok- és célhatározói, következményes és megengedő mondatban}

qui quae, quod

quicum

és gyászolva

M.Q. {maerensque}

és ha

ac si

és haldokolva visszaemlékezik az édes Argoszra

et dulcis moriens reminiscitur Argos

és hogy annál

quoque

12

You can find it in:

HungarianLatin