dicţionar Maghiar-Latin »

és înseamnă în Latină

MaghiarăLatină
és

atq. (atque)

és kötőszó

atqueconjunction

autemconjunction

etconjunction

és (előtte álló szóhoz simul és vele összeíródik)

Q (-que)

és (mássalhangzók előtt, h kivételével) kötőszó

acconjunction

és (tagadásban) kötőszó

autconjunction

és a fenséges Istenségek

N.M.Q. (Numini Maiestatique)

és a legfőbb Istennek

DO.M.Q. (Deo Optimo Maximoque)

és a sajátjainak helyezett el síremléket

suisque locavit monumentum

és a te lelkeddel!

et cum spirito tuo!

és a többi

et cetera

et quae sequuntur

seq. [et quae sequntur]

és a többi (stb)

et cetera (etc)

et quae sequuntur (eqs)

és ahogyan határozószó

utiqueadverb

és ahol határozószó

ubiqueadverb

és ahonnan határozószó

undiqueadverb

és ami következik

e.q.s. (et quae sequuntur)

és amikor határozószó

ubiqueadverb

és amint határozószó

utiqueadverb

és az (ok- és célhatározói, következményes és megengedő mondatban)

qui quae, quod

quicum

és az utódaiknak

sibi posterisque

és azt is bebizonyította ...

I.Q.P. (idemque probavit)

és azért kötőszó

quocircaconjunction

és azért (főmondat élén)

quam ob rem

és azért (főmondat élén) kötőszó

quamobremconjunction

és bizonyára

neque non

és bizonyára határozószó

necnonadverb

és bárhonnan határozószó

undiqueadverb

és csakugyan kötőszó

etenimconjunction

és egyéb

et al. (et alia)

et al. (et alias)

és eme bajok közepette semmi olyan megoldást nem lehet találni, amely mentes a veszélytől

nec ullum in his malis consilium periculo vacuum inveniri potest

és ez (ok- és célhatározói, következményes és megengedő mondatban)

qui quae, quod

quicum

és ez a győzelem - győzelem a világ felett - a mi hitünk

haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra

és gyászolva

M.Q. (maerensque)

12