English-Hungarian dictionary » accounts meaning in Hungarian

EnglishHungarian
accounts [UK: əˈk.aʊnts]
[US: əˈk.aʊnts]

könyvelés◼◼◼ főnév

könyvvitel◼◼◻ főnév

fiókok◼◻◻

számadás◼◻◻ főnév

számot ad◼◻◻ ige

accounts department noun

számfejtési osztály főnév

számviteli osztály főnév

accounts payable noun
[UK: əˈk.aʊnts ˈpeɪəb.l̩]
[US: əˈk.aʊnts ˈpeɪəb.l̩]

fizetendő számlák főnév

könyvtartozás főnév

accounts receivable noun
[UK: əˈk.aʊnts rɪ.ˈsiː.vəb.l̩]
[US: əˈk.aʊnts rə.ˈsiː.vəb.l̩]

követelés◼◼◼ főnév

követelések◼◼◼ főnév

könyvkövetelés főnév

annual accounts business

éves elszámolás◼◼◼

Appropriation Accounts tsz noun

(állami) zárszámadás főnév

be quick at accounts [UK: bi kwɪk ət əˈk.aʊnts]
[US: bi ˈkwɪk ət əˈk.aʊnts]

gyorsan számol

book of accounts [UK: bʊk əv əˈk.aʊnts]
[US: ˈbʊk əv əˈk.aʊnts]

főkönyv főnév

üzleti főkönyv

by all accounts [UK: baɪ ɔːl əˈk.aʊnts]
[US: baɪ ɔːl əˈk.aʊnts]

ahogy mindenki állítja

ahogy mondják

minden tekintetben

mindenesetre határozószó

chart of accounts

számlatükör◼◼◼

cook accounts [UK: kʊk əˈk.aʊnts]
[US: ˈkʊk əˈk.aʊnts]

számításokat meghamisít

cooking of accounts [UK: ˈkʊkɪŋ əv əˈk.aʊnts]
[US: ˈkʊkɪŋ əv əˈk.aʊnts]

szabálytalan könyvelés

számlák meghamisítása

Court of Accounts noun

Számvevőszék főnév

final accounts noun

zárszámadás főnév

have accounts with [UK: həv əˈk.aʊnts wɪð]
[US: həv əˈk.aʊnts wɪθ]

számlája van

keep the accounts [UK: kiːp ðə əˈk.aʊnts]
[US: ˈkiːp ðə əˈk.aʊnts]

könyvel◼◼◼ ige

könyvet vezet

lay one's accounts with [UK: leɪ wʌnz əˈk.aʊnts wɪð]
[US: ˈleɪ wʌnz əˈk.aʊnts wɪθ]

számításba vesz

számol vele

make up one's accounts [UK: ˈmeɪk ʌp wʌnz əˈk.aʊnts]
[US: ˈmeɪk ʌp wʌnz əˈk.aʊnts]

kiegyenlíti számláját

on many accounts [UK: ɒn ˈmen.i əˈk.aʊnts]
[US: ɑːn ˈmen.i əˈk.aʊnts]

különböző címeken

on no accounts [UK: ɒn nəʊ əˈk.aʊnts]
[US: ɑːn ˈnoʊ əˈk.aʊnts]

semmi esetre sem

semmiféle körülmények között

semmiképpen határozószó

settle accounts with somebody [UK: ˈset.l̩ əˈk.aʊnts wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈset.l̩ əˈk.aʊnts wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

leszámol vkvel

settlement of accounts noun
[UK: ˈsetl.mənt əv əˈk.aʊnts]
[US: ˈse.təl.mənt əv əˈk.aʊnts]

elszámolás főnév

square accounts with somebody [UK: skweə(r) əˈk.aʊnts wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈskwer əˈk.aʊnts wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elszámol vkvel

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies