English-Hungarian dictionary »

provide meaning in Hungarian

EnglishHungarian
provide [provided, providing, provides] verb
[UK: prə.ˈvaɪd]
[US: prə.ˈvaɪd]

biztosít◼◼◼igeThe insurance company will provide coverage for the stolen items. = Az biztosító cég fedezetet fog biztosítani az ellopott tárgyak számára.

nyújt◼◼◼igeThe charity will provide assistance to families in need. = A jótékonysági szervezet segítséget fog nyújtani rászoruló családoknak.

ad◼◼◼igeThe chef will provide a special dish for the evening. = A szakács ad egy különleges ételt az esti órákra.

kínál◼◼◼igeThe hotel will provide a complimentary breakfast for all guests. = A szálloda ingyenes reggelit kínál az összes vendégnek.

gondoskodik (valamiről)◼◼◻igeThe organization will provide care for orphaned children. = A szervezet gondoskodni fog az árva gyermekekről.

szolgáltat◼◼◻igeThe company will provide high-speed internet service for its customers. = A cég gyors internet szolgáltatást fog nyújtani ügyfelei számára.

ellát (valamivel)◼◼◻igeThe caretaker will provide the garden with fresh flowers every week. = Az gondnok friss virágokkal fogja ellátni a kertet minden héten.

beszerez◼◼◻igeThe procurement team will provide the necessary materials for the project. = A beszerzési csapat beszerzi a projekt számára szükséges anyagokat.

intézkedik (valami érdekében)◼◻◻igeThe government will provide financial support for the affected regions. = A kormány pénzügyi támogatást fog nyújtani az érintett régiók számára.

provide a salary

járandóságban részesít

provide against (something) verb

ellenében nyújt◼◼◼ige

provide as a remedy for (something) verb
[UK: prə.ˈvaɪd əz ə ˈre.mə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: prə.ˈvaɪd ˈæz ə ˈre.mə.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

orvosol (valamit)ige

provide facilities [UK: prə.ˈvaɪd fə.ˈsɪ.lɪ.tɪz]
[US: prə.ˈvaɪd fə.ˈsɪ.lə.tiz]

lehetőségeket nyújt◼◼◼

provide for verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r)]
[US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr]

gondoskodik (valamiről)◼◼◼ige

ad◼◼◼ige

ellát◼◼◻ige

beszerez◼◻◻ige

provide for (somebody) verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r)]
[US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr]

eltart (valakit)◼◼◼ige

provide for (something) verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r)]
[US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr]

gondoskodik (valamiről)◼◼◼ige

intézkedik (valamiről)◼◻◻ige

felkészül (valamire)◼◻◻ige

provide for emergencies [UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r) ɪ.ˈmɜː.dʒən.sɪz]
[US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.siz]

felkészül az eshetőségekre

minden eshetőségre számít

provide for the insurance [UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r) ðə ɪn.ˈʃʊə.rəns]
[US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr ðə ˌɪn.ˈʃʊ.rəns]

biztosításról gondoskodik

provide technical expertise adjective
business

szakmai (szakértői) műszaki tanácsadást nyújt◼◼◼melléknév

provide with (something) verb

felszerel (valamivel)◼◼◼ige

provided adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd]

nyújtott (pl. szolgáltatás)◼◼◼melléknév

ellátott◼◼◼melléknév

provided [UK: prə.ˈvaɪ.dɪd]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd]

feltéve, ha◼◼◻

provided … [UK: prə.ˈvaɪ.dɪd]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd]

feltéve …

provided that [UK: prə.ˈvaɪ.dɪd ðæt]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd ˈðæt]

feltéve, hogy …◼◼◼

feltéve, ha …

provided with a clasp adjective

csatos (könyv)melléknév

provided with bars adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd wɪð bɑːz]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd wɪθ ˈbɑːrz]

rudasmelléknév

provided with locks adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd wɪð lɒks]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd wɪθ ˈlɑːks]

zsilipesmelléknév

zárasmelléknév

provided with poles adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd wɪð pəʊlz]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd wɪθ poʊlz]

rudasmelléknév

provided with rods adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd wɪð rɒdz]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd wɪθ ˈrɑːdz]

rudasmelléknév

provided with sluices adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd wɪð ˈsluː.sɪz]
[US: prə.ˈvaɪ.dəd wɪθ ˈsluː.sɪz]

zsilipesmelléknév

providence noun
[UK: ˈprɒ.vɪ.dəns]
[US: ˈprɑː.və.dəns]

gondviselés◼◼◼főnév

12