Hungarian-English dictionary » elszámolás meaning in English

HungarianEnglish
elszámolás főnév

account◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

clearing◼◼◼ noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ] [US: ˈklɪr.ɪŋ]

settlement◼◼◼ noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

settling◼◼◻ noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

liquidation◼◻◻ noun
[UK: ˌlɪ.kwɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌlɪ.kwə.ˈdeɪʃ.n̩]

setting◼◻◻ noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

pay-off noun
[UK: peɪ ɒf] [US: ˈpeɪ ˈɒf]

payoff noun
[UK: ˈpeɪɒf] [US: ˈpeɪ.ˌɒf]

reckoning noun
[UK: ˈrek.ən.ɪŋ] [US: ˈrek.ən.ɪŋ]

rest noun
[UK: rest] [US: ˈrest]

score noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

settlement of accounts noun
[UK: ˈsetl.mənt əv əˈk.aʊnts] [US: ˈse.təl.mənt əv əˈk.aʊnts]

elszámolás szerint

as per account rendered[UK: əz pɜː(r) əˈk.aʊnt ˈren.dəd] [US: ˈæz ˈpɝː əˈk.aʊnt ˈren.dərd]

elszámolásban vkvel

in account with somebody[UK: ɪn əˈk.aʊnt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ɪn əˈk.aʊnt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elszámolási időszak főnév

accounting period◼◼◼ noun

elszámolási kulcs főnév

setting rate noun
[UK: ˈset.ɪŋ reɪt] [US: ˈset.ɪŋ ˈreɪt]

elszámolási kötelezettség főnév

account noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

accountability noun
[UK: əˌk.aʊn.tə.ˈbɪ.lə.ti] [US: əˈk.aʊn.tə.ˌbɪ.lə.ti]

elszámolási pénzegység

money of account[UK: ˈmʌ.ni əv əˈk.aʊnt] [US: ˈmʌ.ni əv əˈk.aʊnt]

elszámolási pénznem

money of account[UK: ˈmʌ.ni əv əˈk.aʊnt] [US: ˈmʌ.ni əv əˈk.aʊnt]

elszámolási viszonyban van vkvel

have an account with somebody[UK: həv ən əˈk.aʊnt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈæn əˈk.aʊnt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elszámolási árfolyam főnév

setting rate noun
[UK: ˈset.ɪŋ reɪt] [US: ˈset.ɪŋ ˈreɪt]

elszámoláson

payslip[UK: ˈpeɪ.slɪp] [US: ˈpeɪ.slɪp]

elszámolásra kötelezett melléknév

accountable adjective
[UK: əˈk.aʊn.təb.l̩] [US: əˈk.aʊn.təb.l̩]

elszámolásra kötelezhető melléknév

accountable adjective
[UK: əˈk.aʊn.təb.l̩] [US: əˈk.aʊn.təb.l̩]

adóelszámolás főnév

tax settlement noun

bérelszámolás főnév

payroll noun
[UK: ˈpeɪ.rəʊl] [US: ˈpeɪroʊl]

egyéb aktív elszámolások

sundry prepayment[UK: ˈsʌn.dri ˌpriː.ˈpeɪ.mənt] [US: ˈsʌn.dri pri.ˈpeɪ.mənt]

elkészíti a pénztárelszámolást

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

elkészíti a pénztári elszámolást

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

ellenség maradványainak felszámolása

mop-up[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

felszámolás főnév

elimination◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌlɪ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ə.ˌlɪ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

disposal◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩]

winding-up◼◼◻ noun
[UK: ˈwɪnd.ɪŋ ʌp] [US: ˈwɪnd.ɪŋ ʌp]

clean-up noun

mop-up noun
[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

wind-up noun

windup noun
[UK: ˈwaɪn.ˌdəp] [US: ˈwaɪn.ˌdəp]

felszámolás (folyamata) főnév

receivership◼◼◼ noun

felszámolás (vállalaté) főnév

liquidation◼◼◼ noun
[UK: ˌlɪ.kwɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌlɪ.kwə.ˈdeɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies