Magyar-Svéd szótár »

jön jelentése svédül

MagyarSvéd
jön ige

komma [kom, kommit, kommen kommet komna, pres. kommer, imper. kom]◼◼◼verb

jön

gå för◼◻◻

hänga på◼◻◻

turas om

jön főnév

koma [~n, ~]◼◻◻noun

Jönköping

Jönköping◼◼◼

bejön ige

komma [kom, kommit, kommen kommet komna, pres. kommer, imper. kom]◼◼◼verb

ingå [~gick, ~gått, ~gången, ~gånget, ~gångna, pres, ~går]◼◻◻verb

bejön

komma in◼◼◼

gå in◼◼◻

stiga på◼◻◻

stiga in◼◻◻

stig in

eljön

dyka upp◼◼◼

ge resultat◼◻◻

visa ut

eljön ige

närma [~de, ~t]◼◼◼verb

előjön ige

framkomma [~kom, ~kommit, ~kommen, ~kommet, ~komna, pres, ~kommer]verb

előrejön

komma fram

hazajön

komma hem◼◼◼

hozzájön ige

tillkomma [~kom, ~kommit, ~kommen, ~kommet, ~komna, pres, ~kommer]◼◼◼verb

idejön

komma hit◼◼◼

jól jön (valami) határozószó

till pass◼◼◼adverb

jöjjön velem!

följ med mig!◼◼◼

kijön

komma ut◼◼◼

kijön ige

utkomma [~kom, ~kommit, ~kommen, ~kommet, ~komna, pres, ~kommer]verb

kijön vhonnan

komma ut ur

később jön

komma senare◼◼◼

vara försenad

közelebb jön

komma närmare◼◼◼

lejön

komma ner◼◼◼

lejön ige

lossna [~de, ~t]◼◼◻verb

létrejön ige

uppkomma [~kom, ~kommit, ~kommen, ~kommet, ~komna, pres, ~kommer]◼◼◼verb

bildas [bildades, bildats]◼◼◼verb

tillkomma [~kom, ~kommit, ~kommen, ~kommet, ~komna, pres, ~kommer]◼◼◻verb

megjön ige

komma [kom, kommit, kommen kommet komna, pres. kommer, imper. kom]◼◼◼verb

anlända [~lände, ~länt, ~länd n, ~länt, pres, ~länder]◼◼◻verb

odajön

komma fram◼◼◼

odajön ige

stunda [~de, ~t]◼◻◻verb

rendbe jön

ordna sig◼◼◼

12

Jön jelentése svédül » DictZone Magyar-Svéd szótár