Magyar-Latin szótár »

mondta neki jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. senki sem juthat az atyához, csak általam jelentése latinul

MagyarLatin
mondta neki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az Atyához, csak általam

dicit ei Iesus: ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me