Magyar-Latin szótár »

így latinul

MagyarLatin
így

ad hunc modum

seic

így határozószó

itaadverb

sicadverb

így akarom, így kívánom

sv.s.j. (sic volo, sic iubeo)

így akarom, így parancsolom. Hogy miért? Mert így akarom! (Iuvenalis)

sic volo, sic iubeo, stat pro ratione voluntas

így cselekedj és ne félj!

sic age ne timeas

így határoztak

sic placitum est

így hozta a sors

sic fata tulere

így hát

itaque

így hát határozószó

itaadverb

így hát amerre kiterjed

quaque patet

így hát?

siccine?

sicine?

így ismeretes Odüsszeusz?

sic notus Ulixes?

így juttok a csillagokig (Vergilius)

sic itur ad astra

így jutunk a csillagokba! (Vergilius) (a dicsőségbe)

sic itur ad astra!

így jutunk a csillagokig

sic imur ad astra

így kezdett beszélni Venus

sic est ingressa Venus

így lesznek az utolsók, az elsők meg utolsók

sic fata tulere. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi, multi enim sunt vocati, pauci vero electi

így lesznek az utolsókból elsők, s az elsőkből utolsók

multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi

így múlik el a világ dicsősége

sic transit gloria mundi

így múlik el a világ dicsősége (pápa koronázásának szertartása közbeni mondás)

Sic transit gloria mundi (inquiens in pompa coronationis Summi Pontificis)

így szól

cet ait

inquam

így szólt

at ille expirans

így szólt Jób: Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből és ruhátlanul térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve

nudus egressus sum de utero matris meae, et nudus revertar illuc. Dominus dedit, Dominus abstulit - sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum

így tanulta őseitől

se ita a patribus didicisse

így tanultuk őseinktől

ita a maioribus instituti sumus

így tehát határozószó

itaadverb

így tovább

s.p. (sic porro)

így történik meg az, hogy senki sem lehet tökéletesen boldog

ita fit, ut omnino nemo esse possit beatus

így volt, így van és így lesz mindig: hasonló a hasonlót keresi

Isabelle sic fata volunt. Sic fuit, est et erit: similis similem sibi quaerit

így volt megírva a sors könyvében

sic erat in fatis

így áll a dolog

sic habet

sic se habet

így állok, amint látod

sic sum, ut vides

így élnek az emberek

sic vivitur

a föld hemzseg a kígyóktól

humus serpentibus squalet

a hitetlenek tartományaiban (a XIII. század óta eladományoztak e jelzéssel püspöki címeket, ha az adott egyházmegye nem keresztények, hitetlenek kezére került. Így e kifejezés tulajdonképpen a "címzetes" megjelöléssel egyenértékű)

in partibus infidelium

12