Magyar-Latin szótár »

dolog jelentése latinul

MagyarLatin
dolog főnév

ens [entis] noun
(3rd) N

mand (mandatum) noun

Mand. (mandatum) noun

ministerium [~ii] noun
N

negotium [negoti(i)] noun
(2nd) N

opera [operae] noun
(1st) F

opus [operis] noun
(3rd) N

res rei noun
F

dologház főnév

ferriterium [~ii] noun
N

dologház {rabszolgáké, adósoké} főnév

ergastulum [ergastuli] noun
(2nd) N

dologi melléknév

realis [realis, reale] adjective

dologi fogadalom

votum reale

dologi kereset

actio realis

dologi kiváltság

privilegium reale

dologi körülmények

adiuncta rerum

dologkerülés főnév

acedia [acediae] noun
(1st) F

dologkerülő főnév melléknév

ignavus laboris noun adjective

dologtalan főnév melléknév

immoenis [~e] noun adjective
(2nd)

dologtalan naplopás

otiosissimae occupationes

dologtalan {ember} főnév melléknév

otiosus noun adjective
(3rd)

dologtalan {hereméh} melléknév

immunis [immunis, immune] adjective

dologtalanság főnév

otium [oti(i)] noun
(2nd) N

dologtalanul {ember} ige melléknév

otiose verb adjective

a dolog a gazda kárára vész el

res perit domino

a dolog azon a ponton van, hogy ~

in eo est, ut ~

a dolog érdemében

in merito

a dolog fekvése címén

ratione rei sitae

a dolog könnyű

res est in facili

a dolog közepébe vágva {Horatius}

In medias res

a dolog lényege

iugulum causae

a dolog megakadt

res elanguit

a dolog megérett a végrehajtásra

res satis calet

a dolog megfontolást kíván

res habet deliberationem

a dolog nagy óvatosságra int

res habet cautiones multas

a dolog önmagáért beszél

res ipsa loquitur

a dolog sarkpontja

punctum saliens

a dolog tartósabb emlékezetére

A.M.R.M. (ad maiorem rei memoriam)

a dolog természete

natura rei

a dolog veleje

punctum saliens

a dologház áldozatai

detrimenta ergastuli

12