Magyar-Latin szótár » fáradság jelentése latinul

MagyarLatin
fáradság főnév

labor noun
oris m

labos noun
oris m

moles noun
is f

negotium ii n noun

onus eris n noun

opera noun
ae f

opus eris n noun

pulvis noun
eris m

sudor noun
oris m

vexatio noun
onis f

fáradság nélkül

facile

nullo labora

nullo negotio

sine negotio

fáradság nélkül nyert babér

sine pulvere palma

fáradság nélküli

ludibundus3

fáradság {esz nom és dat nem használatos} főnév

ops noun
opis f

fáradsággal elmozdít

amolior 4 itussum

fáradsággal elmozdított

amolitus3

fáradsággal járó {gazdagság}

operosus3

fáradsággal járóan

operose

fáradsággal nem járó {étel}

facilis e2

fáradságos melléknév

aerumnosus adjective
3

ardus 3 adjective

aridus 3 adjective

difficilis e adjective
2

laboriosus adjective
3

operosus adjective
3

pulverulentus adjective
3

fáradságos munka

aerumnaae f

molimen inis n

molimentum i n

fáradságos utak vezetnek a magas csúcsokra

per angusta ad augusta

fáradságosan melléknév

difficiliter adjective

difficulter adjective

laboriose adjective

operose adjective

fáradságosan készít

extundo 3 tudi, tusus

fáradságosan létrehoz

extundo 3 tudi, tusus

fáradságosan szerez

extundo 3 tudi, tusus

12

További keresési lehetőségek:

MagyarLatin