Latin-Magyar szótár »

sententia jelentése magyarul

LatinMagyar
sententia ae F

bírói ítélet

értelem főnév

gondolat tartalom

hivatalosan kifejezett vélemény

ítélet főnév

jelentés főnév

jeles mondás

mondat ige főnév

nézet ige főnév

szavazat főnév

vélemény főnév

sententia [debet esse] conformis libello

a kérvénnyel alakított ítélet illeti

sententia arbitralis

választottbírói ítélet

sententia communis noun

közvélekedés főnév

sententia incerta non valet

a bizonytalan ítélet nem érvényes

sententia vicit

az a vélemény győzött

sententiam dico

szavaz {szenátor} ige

véleményét kimondja {szenátor}

sententiam divido

az indítványt részletekben bocsátja szavazásra

sententiam fert

bírói ítéletet hoz

bírói ítéletet mond

ítéletet hoz

ítéletet mond

sententiam moderor

vmhez {ex} szabja véleményét

sententiam rogare aliquem

vkinek a véleményét kikéri

sententiam rogat

felszólít ige

szavazásra felszólít

sententiarius 3

véleményező melléknév

véleményt adó

a Demophilo ego primus sententiam rogatus sum

Demophilus először tőlem kért véleményt

abolitio sententiae

a javaslat elvetése

absque sententia

anélkül, hogy akarja

véleménye ellen

Bacc.sent. {baccalaureus sententiarius}

véleményező bakkalaureusz

conformatio sententiae

szónoki alakzat

currit sententia

az a mondás járja, hogy ~

de mea sententia

véleményem szerint

de sententia decedo

eláll a véleményétől

de sententia deduco

véleményétől eltérít

de sententia desistit

eláll a véleményétől

12

További keresési lehetőségek:

LatinMagyar