Német-Magyar szótár »

geratter [des geratters; —] jelentése magyarul

NémetMagyar
das Geratter [des Geratters; ] Substantiv
[ɡərˈatɜ]

kattogás főnév

zötyögés főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

Minister des Äußere

külügyminiszter

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

Notdurft des Lebens

életszükséglet

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

Umschlag des Biers

a sör megromlása

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

nördlich des Meeres

a tengertől északra

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

Darstellung des Herrn (Fest)

Úr bemutatásának az ünnepevall

További keresési lehetőségek:

NémetMagyar