German-Hungarian dictionary »

geratter [des geratters; —] meaning in Hungarian

GermanHungarian
das Geratter [des Geratters; ] Substantiv
[ɡərˈatɜ]

kattogás főnév

zötyögés főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

Notdurft des Lebens

életszükséglet

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

nördlich des Meeres

a tengertől északra

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

Minister des Äußere

külügyminiszter

Umschlag des Biers

a sör megromlása

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

Darstellung des Herrn (Fest)

Úr bemutatásának az ünnepevall

You can find it in:

GermanHungarian