Nemčina-Maďarčina slovník »

geratter [des geratters; —] meaning in Maďarčina

NemčinaMaďarčina
das Geratter [des Geratters; ] Substantiv
[ɡərˈatɜ]

kattogás főnév

zötyögés főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

Umschlag des Biers

a sör megromlása

Notdurft des Lebens

életszükséglet

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

Minister des Äußere

külügyminiszter

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

nördlich des Meeres

a tengertől északra

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

Darstellung des Herrn (Fest)

Úr bemutatásának az ünnepevall

You can find it in:

NemčinaMaďarčina