Magyar-Norvég szótár »

tud jelentése norvégul

MagyarNorvég
tud ige

kan

vet [visste, visst]

tud angolul

han snakker engelsk

tud úszni

er svømmedyktig

tud valamiről

kjenner til noe

tudakol ige

forespør [forespurt, forespurt]

tudakozó fn

informasjonskontor, opplysningskontor

tudakozódás fn

forespørsel [-en, -er, -ene]

tudakozódik ige

forespør, forhører seg

tudakozóiroda fn

informasjonsbyrå, informasjonskontor

tudálékos mn

pedantisk [-, -e]

tudás fn

innsikt, kunnskap, viten

tudás átadás

formidling av kunnskap

tudásalapú mn

kunnskapsbasert [-, -e]

tudásalapú társadalom

kunnskapsbasert samfunn

tudásbázis fn

kunnskapsbasis, kunnskapsgrunnlag

tudáséhes mn

kunnskapssulten

tudáséhesség fn

kunnskapssult

tudáshasadás fn

spaltet personlighet

tudáshiányosság

kunnskapsbrist [-en, -er, -ene]

tudásszint fn

kunnskapsnivå

tudásszomj fn

kunnskapstørst [-en, -er, -ene]

tudástranszfer fn

kunnskapsoverføring [-en/-a, -er, -ene]

tudásvágy fn

kunnskapstørst [-en, -er, -ene]

tudásvágyó mn

vitebegjærlig

tudat * fn

bevissthet, kjennskap

tudat ** ige

forkynner, meddeler, tilkjennegir, underretter

tudatában van

han er seg bevisst

tudatában van valaminek

er kjent med noe, er oppmerksom på, har kjennskap til

tudatalatti mn

ubevisst [-, -e]

tudatállapot fn

bevissthet [-en/-a, -er, -ene]

tudatánál van

er ved bevissthet

tudatban levő

present [-, -e]

tudathasadás fn

personlighetsspaltning

tudatlan mn

uopplyst, uvitende

tudatlan emberek

uvitende mennesker

tudatlanság fn

uvitenhet [-en/-a, -er, -ene]

tudatos mn

bevisst

tudatos gondatlanság

bevisst uaktsomhet

tudatosan hsz

bevisst

12