Magyar-Norvég szótár »

fent norvégul

MagyarNorvég
fent hsz

oppe

fent a fellegekben

oppe i skyene

fent a levegőben

høyt opp i lufta

fent a tetőn

oppe på taket

fent említett

ovennevnte [-, -]

fent felejt

glemmer noe igjen oppe

fent nevezett

ovennevnte [-, -]

fent van

han er oppe/våken

fent van a nap

solen er oppe

fentebb hsz

lenger opp

fenti mn

ovennevnte, ovenstående

øvre [-, -]

fentről

ovenfra

bennfentes * mn

fortrolig, innvidden som har adgang til de indre gemakker

bennfentes ** fn

en som er velunderrettet

innsider [-en, -e, -ne]

bennfentes információ

innsideinformasjon [-en, -er, -ene]

bennfentes kereskedés

innsidehandel [-en, -dler, -dlene]

böffent ige

raper [rapte/rapet/rapa, rapt/rapet/rapa]

idefent hsz

her oppe

igazolja a fenti adatokat

bekrefter riktigheten av opplysningene ovenfor

itt fent

her oppe

lentről fentig

fra øverst til nederst

nem bennfentes

en som ikke er med i den indre krets, outsider

odafent hsz

der oppe

élesre fent

skarpslipt [-, -e]

élesre fent balta

skarpslipt øks

Korábban kerestél rá