Ungarisch-Norwegisch Wörterbuch »

tud bedeutet auf Norwegisch

UngarischNorwegisch
tud v

kan

vet [visste, visst]

tud angolul

han snakker engelsk

tud úszni

er svømmedyktig

tud valamiről

kjenner til noe

tudakol v

forespør [forespurt, forespurt]

tudakozó n

informasjonskontor, opplysningskontor

tudakozódás n

forespørsel [-en, -er, -ene]

tudakozódik v

forespør, forhører seg

tudakozóiroda n

informasjonsbyrå, informasjonskontor

tudálékos adj

pedantisk [-, -e]

tudás n

innsikt, kunnskap, viten

tudás átadás

formidling av kunnskap

tudásalapú adj

kunnskapsbasert [-, -e]

tudásalapú társadalom

kunnskapsbasert samfunn

tudásbázis n

kunnskapsbasis, kunnskapsgrunnlag

tudáséhes adj

kunnskapssulten

tudáséhesség n

kunnskapssult

tudáshasadás n

spaltet personlighet

tudáshiányosság

kunnskapsbrist [-en, -er, -ene]

tudásszint n

kunnskapsnivå

tudásszomj n

kunnskapstørst [-en, -er, -ene]

tudástranszfer n

kunnskapsoverføring [-en/-a, -er, -ene]

tudásvágy n

kunnskapstørst [-en, -er, -ene]

tudásvágyó adj

vitebegjærlig

tudat * n

bevissthet, kjennskap

tudat ** v

forkynner, meddeler, tilkjennegir, underretter

tudatában van

han er seg bevisst

tudatában van valaminek

er kjent med noe, er oppmerksom på, har kjennskap til

tudatalatti adj

ubevisst [-, -e]

tudatállapot n

bevissthet [-en/-a, -er, -ene]

tudatánál van

er ved bevissthet

tudatban levő

present [-, -e]

tudathasadás n

personlighetsspaltning

tudatlan adj

uopplyst, uvitende

tudatlan emberek

uvitende mennesker

tudatlanság n

uvitenhet [-en/-a, -er, -ene]

tudatos adj

bevisst

tudatos gondatlanság

bevisst uaktsomhet

tudatosan adv

bevisst

12