Magyar-Német szótár »

ha jelentése németül

MagyarNémet
ha

falls »[fˈals]

insofern »[ˈɪnzoːfɜn]

insoweit »[ˈɪnzoːvˌaɪt]

der Ob [des Ob, des Obs; —] » Substantiv
[ˈɔp]

sofern »[zˈoːfɜn]

wenn »[vˈɛn]

ha (hektár) (röv.)

ha (Hektar(e)) (Abk.)

ha a feltevés igaznak bizonyul

zutreffendenfalls »[tsuːtɾˈɛfəndˌɛnfals]

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berge gehen.

Ha a szemem nem csal.

Wenn mein Auge mich nicht trügt.

ha éjfél után érnek vissza, használniuk kell az ajtócsengőt

falls Sie nach mitternacht zurückkehren, müssen Sie bitte klingeln

ha esne az eső

wenn es regnen sollte

Ha ez ott nem volna!

Wenn das Aber nicht wäre!

ha jónak tartod

wenn du es für gut hältst

ha kell

wenn es not ist

wenn es not tut

ha lehetséges

möglichenfalls »[mˈœɡlɪçˌɛnfals]

tunlichst » Adverb
[tˈʊnlɪkst]

Ha lúd, legyen kövér!

wennschon dennschon

ha már erről beszélünk határozószó

apropos » Adverb

Ha már úgy áll a dolog, ám legyen!

wennschon dennschon

ha megéri

im Erlebensfall

ha nem

wo nicht

Ha nem csalódom.

Wenn ich mich nicht trüge.

ha önnek alkalmas

wenn es Ihnen bequem ist

ha tetszik, ha nem

wohl oder übel

(szenny)hab főnév

der Abschaum [des Abschaums/Abschaumes] » Substantiv
[ˈapˌʃaʊ̯m]

hab

der Schaum [des Schaums, des Schaumes; die Schäume]◼◼◼ » Substantiv
[ʃaʊ̯m]

geschäumt◼◻◻ »[ɡəʃˈɔømt]

der Feim [des Feims, des Feimes; die Feime] » Substantiv
[faɪ̯m]

der Geifer [des Geifers; —] » Substantiv
[ˈɡaɪ̯fɐ]

die Gischt [der Gischt, des Gischt, der Gischts, des Gischts, der Gischtes, des Gischtes; die Gischten, die Gischte] » Substantiv
[ɡɪʃt]

die Mousse » Substantiv
[mˈuːsə]

hab (italon) főnév

die Bärme [der Bärme; —] » Substantiv
[bˈɛɾmə]
norddeutsch

habanéra (kubai eredetű spanyol tánc és zenéje) főnév

die Habanera [der Habanera; die Habaneras] (kubanischer Tanz)◼◼◼ » Substantiv
[habaˈneːʁa]

habar ige

quirlen [quirlte; hat gequirlt] » Verb
[ˈkvɪʁlən]

(ha)bár határozószó

zwar » Adverb
[tsvˈaːɾ]

habár

obwohl◼◼◼ » Konjunktion
[ɔpvˈoːl]

wenngleich◼◼◻ » Adverb
[vˈɛnŋlaɪç]

obgleich◼◼◻ »[ɔpɡlˈaɪç]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarNémet