English-Hungarian dictionary » here's meaning in Hungarian

EnglishHungarian
here's [UK: hɪəz]
[US: hɪərz]

itt van◼◼◼

Here's a go! [UK: hɪəz ə ɡəʊ]
[US: hɪərz ə ˈɡoʊ]

Na most aztán benne vagyunk a pácban!

Szép kis dolog!

Szép kis ügy!

Szépen vagyunk!

Here's a good inn, let's put in for luncheon! [UK: hɪəz ə ɡʊd ɪn lets ˈpʊt ɪn fɔː(r) ˈlʌn.tʃən]
[US: hɪərz ə ˈɡʊd ˈɪn ˈlets ˈpʊt ɪn ˈfɔːr ˈlʌn.tʃən]

Itt van egy jó vendéglő, menjünk be ebédelni!

Here's a pretty go! [UK: hɪəz ə ˈprɪ.ti ɡəʊ]
[US: hɪərz ə ˈprɪ.ti ˈɡoʊ]

Na most aztán benne vagyunk a csávában!

Na most aztán benne vagyunk a pácban!

Szép kis dolog!

Szép kis ügy!

Szépen vagyunk!

here's a pretty how-d'ye-do [UK: hɪəz ə ˈprɪ.ti ˈhaʊ djə duː]
[US: hɪərz ə ˈprɪ.ti ˈhaʊ djə ˈduː]

szép kis kalamajka

Here's a pretty how-de-do! [UK: hɪəz ə ˈprɪ.ti ˈhaʊ də duː]
[US: hɪərz ə ˈprɪ.ti ˈhaʊ ˈdiː ˈduː]

Még csak ez hiányzott!

Szép kis dolog!

Szép kis kalamajka!

Szép kis történet!

Here's how! [UK: hɪəz ˈhaʊ]
[US: hɪərz ˈhaʊ]

Kedves egészségedre!

here's my booking reference [UK: hɪəz maɪ ˈbʊkɪŋ ˈre.frəns]
[US: hɪərz ˈmaɪ ˈbʊkɪŋ ˈre.fə.rəns]

itt van a foglalási referenciaszámom

here's my business card [UK: hɪəz maɪ ˈbɪz.nəs kɑːd]
[US: hɪərz ˈmaɪ ˈbɪz.nəs ˈkɑːrd]

íme a névjegyem

Here's my hand on it! [UK: hɪəz maɪ hænd ɒn ɪt]
[US: hɪərz ˈmaɪ ˈhænd ɑːn ˈɪt]

Itt a kezem!

Kezet rá!

here's my number [UK: hɪəz maɪ ˈnʌm.bə(r)]
[US: hɪərz ˈmaɪ ˈnʌm.br̩]

itt a számom◼◼◼

Here's to you! [UK: hɪəz tuː juː]
[US: hɪərz ˈtuː ˈjuː]

Kedves egészségedre!

here's your room key [UK: hɪəz jɔː(r) ruːm kiː]
[US: hɪərz ˈjɔːr ˈruːm ˈkiː]

itt a szobakulcsa

And there's an end of it! [UK: ənd ðeəz ən end əv ɪt]
[US: ænd ˈðerz ˈæn ˈend əv ˈɪt]

És ezzel kész!

Itt a vége!

Nincs tovább!

come with me there's a dear [UK: kʌm wɪð miː ðeəz ə dɪə(r)]
[US: ˈkəm wɪθ ˈmiː ˈðerz ə ˈdɪr]

aranyos vagy, tudom hogy velem jössz

gyere velem, légy jó fiú

gyere velem, légy jó kislány

Do you know where there's an all-night chemists? [UK: duː juː nəʊ weə(r) ðeəz ən ɔːl naɪt ˈke.mɪsts]
[US: ˈduː ˈjuː ˈnoʊ ˈhwer̩ ˈðerz ˈæn ɔːl ˈnaɪt ˈke.ˌmɪsts]

Nem tudod, hol van egy ügyeletes patika?

Do you know where there's an Internet cafe? [UK: duː juː nəʊ weə(r) ðeəz ən ˈɪn.tə.net ˈkæ.feɪ]
[US: ˈduː ˈjuː ˈnoʊ ˈhwer̩ ˈðerz ˈæn ˈɪn.tər.ˌnet kə.ˈfeɪ]

Tudja, hol van arra Internet kávézó?

Excuse me, where's the gents? [UK: ɪk.ˈskjuːz miː weəz ðə dʒents]
[US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː ˈwerz ðə dʒents]

Elnézést, meg tudná mondani merre van a férfi mosdó?

Excuse me, where's the ladies? [UK: ɪk.ˈskjuːz miː weəz ðə ˈleɪ.dɪz]
[US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː ˈwerz ðə ˈleɪ.diz]

Elnézést, meg tudná mondani merre van a női mosdó?

Excuse me, where's …? [UK: ɪk.ˈskjuːz miː weəz]
[US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː ˈwerz]

Elnézést, hol van a …?

Excuse me, where's the toilet? [UK: ɪk.ˈskjuːz miː weəz ðə ˈtɔɪ.lɪt]
[US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː ˈwerz ðə ˌtɔɪ.lət]

Elnézést, meg tudná mondani merre van a mosdó?

I think there's a mistake in this bill [UK: ˈaɪ ˈθɪŋk ðeəz ə mɪ.ˈsteɪk ɪn ðɪs bɪl]
[US: ˈaɪ ˈθɪŋk ˈðerz ə ˌmɪ.ˈsteɪk ɪn ðɪs ˈbɪl]

azt hiszem, ez a számla hibás

if there's no horse, an ass will do

ha nincs ló, jó a szamár is

there's verb
[UK: ðeəz]
[US: ˈðerz]

van◼◼◼ ige

there's a catch in it [UK: ðeəz ə kætʃ ɪn ɪt]
[US: ˈðerz ə ˈkætʃ ɪn ˈɪt]

valami gyanús van a dologban (átv)

12

You can find it in:

EnglishHungarian