English-Hungarian dictionary »

give (gave, given) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
give [gave, given, giving, gives] irregular verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩]
[US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]

ad (vmit)◼◼◼ ige

adakozik◼◻◻ ige

adományoz◼◻◻ ige

átnyújt◼◻◻ ige

előad◼◻◻ ige

jelez (vmlyen értéket)◼◻◻ ige

közöl◼◻◻ ige

megítél◼◻◻ ige

give [gives] noun
[UK: ɡɪv]
[US: ˈɡɪv]

mozgástér◼◻◻ főnév

rugalmasság◼◻◻ főnév

give [gave, given, giving, gives] irregular verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩]
[US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]

ád◼◼◻ ige

ajándékoz◼◼◻ ige

átad◼◼◻ ige

bead◼◼◻ ige

fizet◼◼◻ ige

idead◼◼◻ ige

megad◼◼◻ ige

megmond◼◼◻ ige

mutat◼◼◻ ige

odaad◼◼◻ ige

okoz◼◼◻ ige

értésére ad ige

fakul ige

felenged ige

give [gives] noun
[UK: ɡɪv]
[US: ˈɡɪv]

holtjáték főnév

rugalmas utánengedés főnév

gave adjective

adott◼◼◼ melléknév

ajándékozott◼◻◻ melléknév

given [UK: ɡɪv.n̩]
[US: ˈɡɪv.n̩]

adott◼◼◼ melléknév

hajlamos◼◻◻ melléknév

kelt◼◼◻ ige

megadott◼◼◻ melléknév

kiadatott melléknév

vmlyen természetű

give birth verb
[UK: ɡɪv bɜːθ]
[US: ˈɡɪv ˈbɝːθ]

szül◼◼◼ ige

give feedback phrase

visszajelez ige

give in verb
[UK: ɡɪv ɪn]
[US: ˈɡɪv ɪn]

enged◼◼◼ ige

give quarter [UK: ɡɪv ˈkwɔː.tə(r)]
[US: ˈɡɪv ˈkwɔːr.tər]

kegyelmet ad

give Macbeth [UK: ɡɪv mək.ˈbeθ]
[US: ˈɡɪv mək.ˈbeθ]

Macbeth-et adják

give approval verb
[UK: ɡɪv ə.ˈpruːv.l̩]
[US: ˈɡɪv ə.ˈpruːv.l̩]

jóváhagy◼◼◼ ige

You can find it in:

EnglishHungarian