Svéd-magyar orvosi szótár »

förmåga jelentése magyar orvosi

SvédMagyar orvosi
förmåga -n förmågor

képesség

készség

förmåga att framkalla ett immunsvar mot antigen

az antigén immunválaszt kiváltó képessége [immunogenitas]

förmåga att handleda och fatta beslut

döntőképesség

förmåga att koagulera

alvadékonyság [coagulabilitas]

förmåga att känna

tapintás [tactus]

érzékelés [tactus]

förmåga att känna igen formen o. typen av ett objekt genom att röra

tárgyak felismerése tapintással [symbolia]

förmåga att orsaka infektioner

fertőzőképesség [virulentia]

förmåga att rymma något

befogadási kapacitás

befogadóképesség

teljesítőképesség

förmåga att själv utföra något

képesség valaminek az elvégzésére

förmåga att sta emot

ellenálló képesség [mot något-valami ellen] [immunitas]

ellenállóerő [mot något-valami ellen] [immunitas]

förmåga till tänkande och analys

gondolkodási- és analitikai készség

förmågarnas akut meteorism infoakut uppsvällning av muskelmagar

előgyomrok heveny felfúvódása [meteorismus acutus proventriculorum]

förmågarnas kronisk meteorism infokronisk uppsvällning av muskelmagar

előgyomrok idült felfúvódása [meteorismus chronicus proventriculorum]

absorberande förmåga

abszorbeáló képességinfoabsorbency

absorptionsförmåga -n

abszorpciós képesség ● elnyelőképesség ● felszívóképességinfoabsorbency

ackommodationsförmåga -n

akklimatizációs képesség ● akkomodációs képesség ● akkomodációs készség ● alkalmazkodási képesség ● alkalmazkodó képesség [capacitas accomodationis]infoaccommodation ability

adhesionsförmåga -n

adhéziós tulajdonság ● adhezivitás ● ragadóképesség ● tapadóképességinfoadhesion ability

adsorptionsförmåga -n

adszorbeáló képesség ● adszorpcióképesség [capacitas adsorptionis]infoadsorption capacity

alstringsförmåga -n alstringsförmågor

nemzőképesség [fertilitas, productivitas]infofertility, the quality or state of being fertile

analysförmåga -n infoanalytisk förmåga

analitikai képességinfoanalytical ability

andningsförmåga -n

légzési képesség [copia-, facultas-, habilitas respirationis]infobreathing ability

anpassningsförmåga -n

alkalmazkodóképesség [adaptabilitas, capacitas, accomodatio, flexibilitas]infoadaptability

arbetsförmåga -n

munkabírás ● munkaképesség ● teljesítőképesség [labos]infolabos, working capacity, performance

arbetsoförmåga -n

munkaképtelenség [invalentia, invaliditas]infoinvalidity, the state of being too ill, old, or injured to work

associationsförmåga -n

asszociációs képesség ● társulási képességinfoability to associate

avlingsförmåga -n

nemzőképességinfofertility

befruktningsförmåga -n

fogamzóképesség [potentia concipiendi]infofertility

begreppsförmåga -n

felfogóképesség [intelligentia]infointelligence, the ability to acquire and apply knowledge and skills

betäckningsoförmåga -n

fedezési-, hágási képtelenséginfoinability to copulate

bristfällig ljusbrytningsförmåga hos ögat

szem sugárgyűjtési hibája [astigmatismus, astigmia]infoastigmatism, astigmia, imperfection in the curvature of the eye

desinfektionsförmåga -n

fertőtlenítő képesség [capacitas desinfectionis]

eliminera fortplantningsförmågan

megszünteti a szaporodóképességet [sterilisare]

erektionsförmåga -n

erekciós képesség

exspiratorisk förmåga

kilégzés mélysége

kilégzési képesség

12

További keresési lehetőségek:

SvédMagyar orvosi