Ungarsk-Norsk ordbok »

fent betyr norsk

UngarskNorsk
fent adv

oppe

fent a fellegekben

oppe i skyene

fent a levegőben

høyt opp i lufta

fent a tetőn

oppe på taket

fent említett

ovennevnte [-, -]

fent felejt

glemmer noe igjen oppe

fent nevezett

ovennevnte [-, -]

fent van

han er oppe/våken

fent van a nap

solen er oppe

fentebb adv

lenger opp

fenti adj

ovennevnte, ovenstående

øvre [-, -]

fentről

ovenfra

bennfentes * adj

fortrolig, innvidden som har adgang til de indre gemakker

bennfentes ** sb

en som er velunderrettet

innsider [-en, -e, -ne]

bennfentes információ

innsideinformasjon [-en, -er, -ene]

bennfentes kereskedés

innsidehandel [-en, -dler, -dlene]

böffent vb

raper [rapte/rapet/rapa, rapt/rapet/rapa]

idefent adv

her oppe

igazolja a fenti adatokat

bekrefter riktigheten av opplysningene ovenfor

itt fent

her oppe

lentről fentig

fra øverst til nederst

nem bennfentes

en som ikke er med i den indre krets, outsider

odafent adv

der oppe

élesre fent

skarpslipt [-, -e]

élesre fent balta

skarpslipt øks

Søkehistorikk