English-Hungarian dictionary »

vying meaning in Hungarian

EnglishHungarian
vying [UK: ˈvaɪ.ɪŋ]
[US: ˈvaɪ.ɪŋ]

versengés◼◼◼ főnév

versenyző◼◼◻ főnév

versengő melléknév

versenyzés főnév

unenvying adjective
[UK: ˌʌnˈɛnviɪŋ ]
[US: ʌnˈɛnviɪŋ ]

irigység nélküli melléknév

irigységtől mentes melléknév

nem irigy melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian