English-Hungarian dictionary »

position meaning in Hungarian

EnglishHungarian
position [positions] noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩]

pozíció◼◼◼ főnév

helyzet◼◼◼ főnév

állás◼◼◼ főnév

álláspont◼◼◻ főnév

pozició◼◼◻ főnév

tisztség◼◼◻ főnév

hivatal◼◻◻ főnév

állapot◼◻◻ főnév

elhelyezkedés◼◻◻ főnév

fekvés◼◻◻ főnév

testtartás◼◻◻ főnév

állítás◼◻◻ főnév

hadállás◼◻◻ főnév

position closed noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ kləʊzd]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ kloʊzd]

zárt-pozíció főnév

position of the highest importance [UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ əv ðə ˈhaɪɪst ɪm.ˈpɔːtns]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ əv ðə ˈhaɪəst ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

rendkívül fontos állás

position of trust [UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ əv trʌst]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ əv ˈtrəst]

bizalmi állás◼◼◼

position oneself verb
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ wʌn.ˈself]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ wʌn.ˈself]

helyezkedik ige

position paper noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ ˈpeɪ.pə(r)]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ ˈpeɪ.pər]

helyzetfelmérés főnév

position warfare noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ ˈwɔː.feə(r)]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ ˈwɔːr.ˌfer]

állóháború főnév

position-artillery noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ ɑː.ˈtɪ.lə.ri]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ arˈtɪ.lə.ri]

nehéztüzérség főnév
kat

position-light noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ laɪt]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ ˈlaɪt]

helyzetfény◼◼◻ főnév

irányfény főnév
hajó rep

positional adjective
[UK: pə.ˈzɪ.ʃə.nəl]
[US: pə.ˈzɪ.ʃə.nəl]

helyzeti◼◼◼ melléknév

positional warfare noun

állóháború főnév

positioned [UK: pə.ˈzɪʃ.n̩d]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩d]

pozícionált◼◼◼

positioning noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩.ɪŋ]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩.ɪŋ]

helyezkedés◼◼◼ főnév

pozícionálás◼◼◻ főnév

helymeghatározás◼◼◻ főnév

tájolás (word) főnév

angular position noun
[UK: ˈæŋ.ɡjʊ.lə(r) pə.ˈzɪʃ.n̩]
[US: ˈæŋ.ɡjə.lər pə.ˈzɪʃ.n̩]

szöghelyzet◼◼◼ főnév

anteposition noun
[UK: ˌantɪpəzˈɪʃən]
[US: ˌæntɪpəzˈɪʃən]

szórendi kiemelés főnév
nyelvt

anti-fouling composition noun
[UK: ˈæn.ti ˈfaʊl.ɪŋ ˌkɒm.pə.ˈzɪʃ.n̩]
[US: ˈæn.ti ˈfaʊl.ɪŋ ˌkɑːm.pə.ˈzɪʃ.n̩]

hajófenékfesték főnév

apposition [appositions] noun
[UK: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩]
[US: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩]

appozíció főnév

egymás mellé helyezés◼◼◻ főnév

értelmezés főnév

értelmező jelző főnév

hozzáadás főnév

utójelző főnév

appositional adjective
[UK: əpəzˈɪʃənəl]
[US: əpəzˈɪʃənəl]

értelmezői melléknév
nyelvt

bargaining position

tárgyalási pozíció◼◼◼

12

You can find it in:

EnglishHungarian