Hungarian-English dictionary »

állás meaning in English

HungarianEnglish
állás főnév

job [jobs]◼◼◼ noun
[UK: dʒɒb] [US: ˈdʒɑːb]

position [positions]◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: pə.ˈzɪʃ.n̩]

place [places]◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

station [stations]◼◼◻ noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈsteɪʃ.n̩]

post [posts]◼◼◻ noun
[UK: pəʊst] [US: poʊst]

stand [stands]◼◼◻ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

state [states]◼◼◻ noun
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

employment [employments]◼◼◻ noun
[UK: ɪmˈplo.ɪ.mənt] [US: em.ˌplɔɪ.mənt]

stance [stances]◼◼◻ noun
[UK: stæns] [US: ˈstæns]

standing [standings]◼◼◻ noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

situation [situations]◼◻◻ noun
[UK: ˌsɪ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

vacancy [vacancies]◼◻◻ noun
[UK: ˈveɪk.ən.si] [US: ˈveɪk.ən.si]

condition [conditions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈdɪʃ.n̩] [US: kən.ˈdɪʃ.n̩]

duty [duties]◼◻◻ noun
[UK: ˈdjuː.ti] [US: ˈduː.ti]

billet [billets]◼◻◻ noun
[UK: ˈbɪ.lɪt] [US: ˈbɪ.lət]

stopping◼◻◻ noun
[UK: ˈstɒp.ɪŋ] [US: ˈstɑːp.ɪŋ]

lay [lays]◼◻◻ noun
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

occupation [occupations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɒ.kjʊ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.kjə.ˈpeɪʃ.n̩]

placement [placements]◼◻◻ noun
[UK: ˈpleɪs.mənt] [US: ˈpleɪs.mənt]

stall [stalls]◼◻◻ noun
[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

appointment [appointments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənt]

stand for◼◻◻ noun
[UK: stænd fɔː(r)] [US: ˈstænd ˈfɔːr]

berth [berths]◼◻◻ noun
[UK: bɜːθ] [US: ˈbɝːθ]

engagement [engagements]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: en.ˈɡeɪdʒ.mənt]

vocation [vocations]◼◻◻ noun
[UK: vəʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: voʊˈk.eɪʃ.n̩]

stagnation noun
[UK: stæɡ.ˈneɪʃ.n̩] [US: stæg.ˈneɪʃ.n̩]

niche [niches] noun
[UK: nɪtʃ] [US: ˈnɪtʃ]

inactivity [inactivities] noun
[UK: ˌɪ.næk.ˈtɪ.vɪ.ti] [US: ˌɪ.næk.ˈtɪ.və.ti]

stagnancy noun
[UK: ˈstæɡ.nən.si] [US: ˈstæɡ.nən.si]

subprefecture [subprefectures] noun
[UK: sˈʌbprɪfˌektʃə] [US: sˈʌbprɪfˌektʃɚ]

wardenship noun
[UK: ˈwɔːdnʃɪp ] [US: ˈwɔrdənʃɪp ]

állás (istállóban) főnév

platform [platforms]◼◼◼ noun
[UK: ˈplæt.fɔːm] [US: ˈplæt.ˌfɔːrm]

állás (lóistállói) főnév

travis◼◼◼ noun
[UK: ˈtræ.ˌvɪs] [US: ˈtræ.ˌvɪs]

állás (műszeré) főnév

reading [readings]◼◼◼ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

állás (ruháé) főnév

hang [hangs]◼◼◼ noun
[UK: hæŋ] [US: ˈhæŋ]

állás (átv) főnév

chair [chairs]◼◼◼ noun
[UK: tʃeə(r)] [US: ˈtʃer]

állás betöltője

office-bearer[UK: ˈɒf.ɪs ˈbeə.rə(r)] [US: ˈɑːf.əs ˈbe.rər]

office-holder[UK: ˈɒf.ɪs ˈhəʊl.də(r)] [US: ˈɑːf.əs ˈhoʊl.də(r)]

állás elvesztése

loss of service[UK: lɒs əv ˈsɜː.vɪs] [US: ˈlɒs əv ˈsɝː.vəs]

állás erős bombázása

pounding of a position[UK: ˈpaʊnd.ɪŋ əv ə pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈpaʊnd.ɪŋ əv ə pə.ˈzɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish