Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

consider bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
consider [considered, considering, considers] verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r)]
[US: kən.ˈsɪ.dər]

tart (valamilyennek)◼◼◼igeHe considers himself lucky to have such supportive friends. = Szerencsésnek tartja magát, hogy ilyen támogató barátai vannak.

tekint (valamilyennek)◼◼◼igeThe committee will consider your proposal at the next meeting. = A bizottság a következő ülésén tekintetbe veszi a javaslatát.

vél (valamilyennek)◼◼◼igeShe considers honesty to be a fundamental value in any relationship. = Az őszinteséget alapvető értéknek tartja bármilyen kapcsolatban.

gondol (valaminek, valamilyennek)◼◼◼igeShe considers London her second home. = Londonnak tekinti a második otthonát.

ítél◼◼◼igeIn court, the judge will consider the evidence presented by both parties. = A bíróságon a bíró figyelembe veszi mindkét fél által bemutatott bizonyítékokat.

mérlegel◼◼◼igeBefore choosing a college, students should consider the academic programs offered. = Mielőtt egyetemet választanának, a diákoknak mérlegelniük kell a kínált tanulmányi programokat.

megfontol◼◼◻igeWhen planning the project, it's crucial to consider the budget constraints. = A projekt tervezésekor elengedhetetlen a költségkeret megfontolása.

átgondol◼◼◻igeBefore making a big decision, it's wise to consider the pros and cons. = Mielőtt nagy döntést hoznál, érdemes átgondolni a pozitív és negatív oldalakat.

figyelembe vesz◼◼◻igeTo solve a problem effectively, you must consider all relevant factors. = Egy probléma hatékony megoldásához figyelembe kell venned az összes releváns tényezőt.

fontolgat◼◼◻igeBefore making a commitment, it's essential to consider the consequences. = Mielőtt elköteleznénk magunkat, fontos a következményeket fontolóra venni.

elgondolkodik◼◼◻igeHe asked for some time to consider the job offer before giving an answer. = Kért egy kis időt, hogy elgondolkodhasson az állásajánlaton, mielőtt válaszolna.

belegondol◼◼◻igeBefore reacting, take a moment to consider the other person's perspective. = Mielőtt reagálnál, szánj időt arra, hogy belegondolj a másik személy nézőpontjába.

fontolóra vesz◼◼◻igeI need to consider all options before making a decision. = Meg kell fontolnom minden lehetőséget, mielőtt döntést hozok.

tekintetbe vesz◼◻◻igeWhen designing a website, it's important to consider the user experience. = Amikor egy weboldalt tervezünk, fontos a felhasználói élmény tekintetbe vétele.

megszemlél◼◻◻igeFrom the mountaintop, you can consider the breathtaking view of the valley. = A hegytetőről gyönyörű kilátást szemlélhetsz meg a völgyre.

consider again [UK: kən.ˈsɪ.də(r) ə.ˈɡen]
[US: kən.ˈsɪ.dər ə.ˈɡen]

még egyszer megfontol

consider all angles of the question [UK: kən.ˈsɪ.də(r) ɔːl ˈæŋ.ɡl̩z əv ðə ˈkwes.tʃən]
[US: kən.ˈsɪ.dər ɔːl ˈæŋ.ɡl̩z əv ðə ˈkwes.tʃən]

minden oldalról meghányja-veti a kérdést

minden szempontból megvizsgálja a kérdést

consider as (something) verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r) əz ˈsʌm.θɪŋ]
[US: kən.ˈsɪ.dər ˈæz ˈsʌm.θɪŋ]

tekint (valamilyennek) (átv)◼◼◼ige

consider carefully verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r) ˈkeə.fə.li]
[US: kən.ˈsɪ.dər ˈker.fə.li]

gondosan mérlegel◼◼◼ige

alaposan megfontol◼◻◻ige

gondosan megvizsgálige

consider doing verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r) ˈduːɪŋ]
[US: kən.ˈsɪ.dər ˈduːɪŋ]

tervezige

consider it as done [UK: kən.ˈsɪ.də(r) ɪt əz dʌn]
[US: kən.ˈsɪ.dər ˈɪt ˈæz ˈdən]

tekintsd megtörténtnek

tekintsd úgy, mintha megtörtént volna

consider of importance [UK: kən.ˈsɪ.də(r) əv ɪm.ˈpɔːtns]
[US: kən.ˈsɪ.dər əv ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

fontosnak tart

consider something an honour verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r) ˈsʌm.θɪŋ ən ˈɒ.nə(r)]
[US: kən.ˈsɪ.dər ˈsʌm.θɪŋ ˈæn ˈɒ.nər]

megtiszteltetésnek vesz (valamit)ige

consider that unsaid [UK: kən.ˈsɪ.də(r) ðæt ˌʌn.ˈsed]
[US: kən.ˈsɪ.dər ˈðæt ən.ˈsed]

tekintsd el nem hangzottnak

Consider your options carefully before making a decision.

Alaposan fontold meg a lehetőségeket, mielőtt döntesz.

considerable adjective
[UK: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩]
[US: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩]

jelentős◼◼◼melléknévThe earthquake caused considerable damage. = A földrengés jelentős károkat okozott.

számottevő◼◼◻melléknév

tekintélyes (mennyiség)◼◼◻melléknév

jelentékeny◼◼◻melléknév

tetemes◼◼◻melléknév

figyelemre méltó◼◼◻melléknév

considerable charges [UK: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ˈtʃɑː.dʒɪz]
[US: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ˈtʃɑːr.dʒəz]

jelentős költségek

considerably adverb
[UK: kən.ˈsɪ.də.rə.bli]
[US: kən.ˈsɪ.də.rə.bli]

jelentősen◼◼◼határozószó

meglehetősen◼◼◻határozószó

számottevően◼◼◻határozószó

jelentékeny mértékben◼◻◻határozószó

12