Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

concern bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
concern [concerns] noun
[UK: kən.ˈsɜːn]
[US: kən.ˈsɝːn]

aggodalom◼◼◼főnévThe constant news about global conflicts raises concerns among the public. = A folyamatos hírek a globális konfliktusokról aggodalmakat keltenek a közvéleményben.

gond◼◼◻főnévHis main concern is the impact of climate change on future generations. = Fő gondja az éghajlatváltozás hatása a jövő generációira.

vállalkozás (konszern)◼◼◻főnévThe family business has grown into a major international concern. = A családi vállalkozás egy nagy nemzetközi konszernná nőtte ki magát.

törődés◼◼◻főnévHis concern for the welfare of stray animals led him to start a rescue organization. = Az állatok jóléte iránti törődése arra ösztönözte, hogy egy mentőszervezetet indítson.

vonatkozás◼◼◻főnévThe new regulations have a direct concern with public safety. = Az új rendeletek közvetlen vonatkozása van a közrendre.

cég (konszern)◼◼◻főnévThe multinational concern operates in various countries around the world. = A multinacionális cég számos országban működik világszerte.

aggódás◼◼◻főnévThe concern for the environment has led to increased awareness and eco-friendly practices. = Az környezet iránti aggódás növekvő tudatossághoz és környezetbarát gyakorlatokhoz vezetett.

nyugtalanság◼◼◻főnévFinancial instability can create concern among investors and businesses. = Pénzügyi bizonytalanság aggodalmat kelthet a befektetők és vállalkozások körében.

concern [concerned, concerning, concerns] verb
[UK: kən.ˈsɜːn]
[US: kən.ˈsɝːn]

vonatkozik (valamire, valakire)◼◼◼igeThe new policy will concern all employees in the organization. = Az új szabályzat minden dolgozót érint majd a szervezetben.

érint (valamit, valakit)◼◼◼igeThe new policy will concern the entire production process. = Az új szabályzat az egész termelési folyamatot érinti.

aggaszt (valakit)◼◼◻igeHis health condition is starting to concern his family. = Az egészségi állapota kezd aggasztani a családját.

kapcsolódik (valamire, valakire) (átv)◼◼◻igeThe discussion will concern issues related to urban development. = A megbeszélés a városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről szól majd.

illet (valakit)◼◼◻igeThe policy changes directly concern employees and their working conditions. = A politikai változások közvetlenül érintik a dolgozókat és munkakörülményeiket.

nyugtalanít (valakit)◼◼◻igeThe uncertainty of the future can concern individuals and cause stress. = A jövő bizonytalansága aggodalommal tölti el az egyéneket és stresszt okozhat.

hatással van (valamire, valakire)◼◼◻igeThe new law will concern how businesses handle customer data. = Az új törvény azt fogja szabályozni, hogyan kezelik a vállalkozások a vevői adatokat.

nyugtalanná tesz (valakit)◼◻◻igeThe sudden change in leadership can concern employees about job stability. = Az vezetés hirtelen változása nyugtalaníthatja a munkavállalókat a munkahelyi stabilitás miatt.

concern (someone) [concerned, concerning, concerns] verb
[UK: kən.ˈsɜːn]
[US: kən.ˈsɝːn]

tartozik (valakire)◼◼◼igeHis loyalty and dedication concern everyone in the organization. = Az ő hűsége és elkötelezettsége mindenkit a szervezetben tartoztat.

concern about verb

aggasztja (valami)◼◼◼ige

concern for noun

aggodalom (valamiért, valakiért)◼◼◼főnév

törődés (valamivel, valakivel)◼◼◻főnév

vonatkozás (valamire, valakire)◼◻◻főnév

féltésfőnév

concern for verb

vonatkozik (valamire, valakire)◼◼◻ige

érint (valamit, valakit)◼◼◻ige

concernacy noun
[UK: kənsˈɜːnəsi]
[US: kənsˈɜːnəsi]

aggályfőnév

fontosságfőnév

jelentőségfőnév

részvételfőnév

concernacy adjective
[UK: kənsˈɜːnəsi]
[US: kənsˈɜːnəsi]
obsolote

döntő jelentőségűmelléknév

concerned adjective
[UK: kən.ˈsɜːnd]
[US: kən.ˈsɝːnd]

érintett◼◼◼melléknévThere should be more communication between the persons concerned. = Az érintetteknek többet kéne kommunikálniuk.

érdekelt◼◼◻melléknév

fontos◼◼◻melléknév

aggódó◼◼◻melléknév

vonatkozott◼◼◻melléknév

nyugtalan◼◼◻melléknévWhy are you concerned? = Miért vagy nyugtalan?

concerned party [UK: kən.ˈsɜːnd ˈpɑː.ti]
[US: kən.ˈsɝːnd ˈpɑːr.ti]

érdekelt fél◼◼◼

concernedly adverb
[UK: kən.ˈsɜː.nɪd.li]
[US: kən.ˈsɝː.nɪd.li]

nyugtalanulhatározószó

concerning adjective
[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ]
[US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

vonatkozó◼◼◼melléknév

illetően◼◼◻melléknév

iránti◼◼◻melléknév

12