Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

surname bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
surname (last name) [surnames] noun
[UK: ˈsɜː.neɪm]
[US: ˈsɝː.ˌnem]

vezetéknév◼◼◼főnévThe official document requires you to provide your full name, including your last name or surname. = A hivatalos dokumentumnak azt kell tartalmaznia, hogy megadod a teljes nevedet, beleértve a vezetéknevedet is.

családnév◼◼◻főnévOn the family tree, each branch represents a different surname within the extended family. = A családfa minden ága egy különböző családnévet képvisel a kiterjedt családban.

surname (somebody) [UK: ˈsɜː.neɪm]
[US: ˈsɝː.ˌnem]

családnevet ad (valakinek)◼◼◼Adopting a child may involve the legal process of giving them a new surname as part of their new identity. = Egy gyermek örökbe fogadása magában foglalhatja azon jogi folyamatot, hogy neki új családnevet adnak az új identitásának részeként.

vezetéknevet ad (valakinek)◼◼◼Traditionally, a woman would take her husband's surname upon marriage, symbolizing the union of their families. = Hagyományosan a nő a férje vezetéknevét vette fel házasságkötéskor, jelképezve családjuk egyesülését.

vezetéknevén szólít (valakit)◼◼◻When addressing someone formally, it is customary to use their surname or last name. = Valakit hivatalosan anszorintva szokás a vezetéknevén szólítani.

családnevén szólít (valakit)In some cultures, it is a sign of respect to address elders by their surname or family name. = Néhány kultúrában az időseket tiszteletteljesen szólítani kell a családnevükön vagy vezetéknevükön.

melléknevet ad (valakinek)In medieval times, a knight would often be surnamed based on their deeds or characteristics. = A középkorban a lovagot gyakran melléknevezték a tettei vagy tulajdonságai alapján.

first name and surname

keresztnév és vezetéknév◼◼◼

utónév és vezetéknév◼◼◻

keresztnév és családnév

utónév és családnév

patronymic surname noun
[UK: ˌpæ.trə.ˈnɪ.mɪk ˈsɜː.neɪm]
[US: ˌpæ.trə.ˈnɪ.mɪk ˈsɝː.ˌnem]

apai vezetéknévfőnév

patronimafőnév

Please sign your full name, including your surname.

Kérem, írja alá a teljes nevét, beleértve a vezetéknevét is.