Angličtina-Maďarčina slovník »

review znamená v Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
review [reviews] noun
[UK: rɪ.ˈvjuː]
[US: ˌri.ˈvjuː]

felülvizsgálat◼◼◼főnévThe government will conduct a thorough review of its policies. = A kormány alapos felülvizsgálatot fog végezni politikáinak tekintetében.

vizsgálat◼◼◼főnévThe committee will conduct a thorough review and vizsgálat of the incident. = A bizottság alapos felülvizsgálatot és vizsgálatot fog végezni az eset kapcsán.

áttekintés◼◼◼főnévThe manager will provide an overview and review of the project. = A vezető áttekintést és felülvizsgálatot fog nyújtani a projektről.

ellenőrzés◼◼◻főnévThe manager will conduct a review of the team's performance. = A vezető ellenőrzést fog végezni a csapat teljesítményéről.

kritika◼◼◻főnévThe review of the book highlighted both strengths and weaknesses. = A könyv kritikája kiemelte mind az erősségeket, mind a gyengeségeket.

folyóirat◼◼◻főnévThe editor plans to publish the article in the next issue of the folyóirat. = A szerkesztő tervezi, hogy közzéteszi a cikket a folyóirat következő számában.

szemle (katonai)◼◼◻főnévThe military will perform a szemle of the equipment before the mission. = A katonaság szemlét tart az eszközökről a küldetés előtt.

recenzió◼◼◻főnévThe critic wrote a positive review of the new film. = A kritikus pozitív recenziót írt az új filmről.

ismertetés◼◼◻főnévThe movie critic will write an ismertetés of the new film for the newspaper. = A filmkritikus írni fog egy ismertetést az új filmről a újság számára.

bírálat◼◻◻főnévThe artist received both praise and bírálat for the controversial painting. = A művész mind dicséretet, mind bírálatot kapott a vitatott festményéért.

számbavétel◼◻◻főnévThe manager will take a review of the current inventory. = A vezető számbavételt fog tartani az aktuális készletekről.

visszapillantás (múltba)◼◻◻főnévThe historical review provides a visszapillantás into the events of the past. = A történelmi felülvizsgálat betekintést nyújt a múlt eseményeibe.

review [reviewed, reviewing, reviews] verb
[UK: rɪ.ˈvjuː]
[US: ˌri.ˈvjuː]

felülvizsgál◼◼◻igeThe quality control team will felülvizsgál the production process. = A minőségellenőrzési csapat felülvizsgálja a termelési folyamatot.

áttekint◼◼◻igeThe manager will provide an áttekint of the project's progress. = A vezető á

átnéz◼◼◻igeThe editor will átnéz the manuscript before publishing it. = A szerkesztő átnézi a kéziratot a közzététel előtt.

ismertet◼◼◻igeThe journalist will attend the event and ismertet it in the lifestyle magazine. = Az újságíró részt vesz az eseményen, majd ismertet róla a életmódmagazinban.

átvizsgál◼◼◻igeThe investigator will review the evidence in the criminal case. = A nyomozó átvizsgálja az anyagokat a bűnügyi ügyben.

számba vesz◼◻◻igeThe accountant will review and számolja vesz the company's financial records. = Az könyvelő átnézi és számba veszi a cég pénzügyi feljegyzéseit.

szemlét tartigeThe military will hold a review of the troops on the parade ground. = A katonaság szemlét fog tartani a katonák felvonuló téren.

bírálatot írigeThe art critic is known for writing thoughtful bírálatok of contemporary artworks. = A műkritikus arról ismert, hogy gondosan megírja a kortárs műalkotások bírálatát.

ismertetést írigeThe journalist will write a review of the newly released novel. = A újságíró írni fog egy ismertetést az újonnan megjelent regényről.

könyvismertetést írigeThe literature critic will review the novel and könyvismertetést ír it for the literary magazine. = Az irodalomkritikus átnézi a regényt, majd könyvismertetést ír róla az irodalmi magazin számára.

review (book) [reviews] noun
[UK: rɪ.ˈvjuː]
[US: ˌri.ˈvjuː]

referátum (könyvről)◼◼◼főnévIn the literature class, each student had to prepare a review of a chosen book. = Az irodalom órán minden diáknak referátumot kellett készítenie egy választott könyvről.

review copy [UK: rɪ.ˈvjuː ˈkɒ.pi]
[US: ˌri.ˈvjuː ˈkɑː.pi]

recenziós példány◼◼◼

ellenőrző példány

reviewable adjective
[UK: rɪˈvjuːəbl ]
[US: ˌriˈvjuəbl ]

áttekinthető◼◼◼melléknév

átvizsgálhatómelléknév

számbavehetőmelléknév

reviewal noun
[UK: rɪvjˈuːəl]
[US: rɪvjˈuːəl]

beszámolófőnév

ismertetésfőnév

újrafelvételfőnév
jog

reviewer [reviewers] noun
[UK: rɪ.ˈvjuːə(r)]
[US: ri.ˈvjuːər]

bíráló◼◼◼főnév

ismertető◼◼◻főnév

reviewer's copy [UK: ri.ˈvjuːərz ˈkɒ.pi]
[US: ri.ˈvjuːərz ˈkɑː.pi]

ellenőrző példány

recenziós példány

reviewing noun
[UK: rɪ.ˈvjuːɪŋ]
[US: ri.ˈvjuːɪŋ]

átvizsgálás◼◼◼főnév

átnézés◼◼◼főnév

szemle◼◻◻főnév

bírálásfőnév

megbírálásfőnév

12