dicţionar Englez-Maghiar »

review înseamnă în Maghiară

EnglezăMaghiară
review [reviews] noun
[UK: rɪ.ˈvjuː]
[US: ˌri.ˈvjuː]

felülvizsgálat◼◼◼főnévThe government will conduct a thorough review of its policies. = A kormány alapos felülvizsgálatot fog végezni politikáinak tekintetében.

vizsgálat◼◼◼főnév

áttekintés◼◼◼főnévThe manager will provide an overview and review of the project. = A vezető áttekintést és felülvizsgálatot fog nyújtani a projektről.

ellenőrzés◼◼◻főnévThe manager will conduct a review of the team's performance. = A vezető ellenőrzést fog végezni a csapat teljesítményéről.

kritika◼◼◻főnévThe review of the book highlighted both strengths and weaknesses. = A könyv kritikája kiemelte mind az erősségeket, mind a gyengeségeket.

folyóirat◼◼◻főnév

szemle (katonai)◼◼◻főnév

recenzió◼◼◻főnévThe critic wrote a positive review of the new film. = A kritikus pozitív recenziót írt az új filmről.

ismertetés◼◼◻főnév

bírálat◼◻◻főnév

számbavétel◼◻◻főnévThe manager will take a review of the current inventory. = A vezető számbavételt fog tartani az aktuális készletekről.

visszapillantás (múltba)◼◻◻főnév

review [reviewed, reviewing, reviews] verb
[UK: rɪ.ˈvjuː]
[US: ˌri.ˈvjuː]

felülvizsgál◼◼◻ige

áttekint◼◼◻ige

átnéz◼◼◻ige

ismertet◼◼◻ige

átvizsgál◼◼◻igeThe investigator will review the evidence in the criminal case. = A nyomozó átvizsgálja az anyagokat a bűnügyi ügyben.

szemlét tartigeThe military will hold a review of the troops on the parade ground. = A katonaság szemlét fog tartani a katonák felvonuló téren.

számba veszigeThe accountant will review and számolja vesz the company's financial records. = Az könyvelő átnézi és számba veszi a cég pénzügyi feljegyzéseit.

bírálatot írige

ismertetést írigeThe journalist will write a review of the newly released novel. = A újságíró írni fog egy ismertetést az újonnan megjelent regényről.

könyvismertetést írige

review (book) [reviews] noun
[UK: rɪ.ˈvjuː]
[US: ˌri.ˈvjuː]

referátum (könyvről)◼◼◼főnévIn the literature class, each student had to prepare a review of a chosen book. = Az irodalom órán minden diáknak referátumot kellett készítenie egy választott könyvről.

review copy [UK: rɪ.ˈvjuː ˈkɒ.pi]
[US: ˌri.ˈvjuː ˈkɑː.pi]

recenziós példány◼◼◼

ellenőrző példány

reviewable adjective

felülvizsgálható◼◼◼melléknév

átnézhetőmelléknév

reviewable adjective
[UK: rɪˈvjuːəbl ]
[US: ˌriˈvjuəbl ]

áttekinthető◼◻◻melléknév

számbavehetőmelléknév

átvizsgálhatómelléknév

reviewal noun
[UK: rɪvjˈuːəl]
[US: rɪvjˈuːəl]

beszámolófőnév

ismertetésfőnév

újrafelvételfőnév
jog

reviewer [reviewers] noun
[UK: rɪ.ˈvjuːə(r)]
[US: ri.ˈvjuːər]

bíráló◼◼◼főnév

ismertető◼◼◻főnév

reviewer's copy [UK: ri.ˈvjuːərz ˈkɒ.pi]
[US: ri.ˈvjuːərz ˈkɑː.pi]

ellenőrző példány

recenziós példány

reviewing noun
[UK: rɪ.ˈvjuːɪŋ]
[US: ri.ˈvjuːɪŋ]

átvizsgálás◼◼◼főnév

átnézés◼◼◼főnév

szemle◼◻◻főnév

12