Svéd-magyar orvosi szótár »

verka jelentése magyar orvosi

Svédmagyar orvosi
verka avförande

hasmenést okoz

verka laxerande

hasmenést okoz

verka lugnande

megnyugtatóan hat

verka motsatsen

ellenkező hatást éri el

ellenkező hatást kelti

verka oklart

nem hat világosan

nem tűnik tisztának

verka som veterinär

állatorvosként működik

mint állatorvos dolgozik

verka uppryckande

serkentőleg hat

verkan på hälsan

egészégre gyakorolt hatás

verkan på människan

emberre gyakorolt hatás

verkan på miljön

környezetre gyakorolt hatás

verkande

beavatkozó [haladéktalanul] [operativus]

verkande medel

hatóanyag [gyógyszeré] [basis, remedium cardinale]

verkande orsak

hatóok

verkande på centrala nervsystemet

központi idegrendszerre ható [centralis]

…påverkan …påverkningar

… befolyás [på något-valamire] [influentia]

… befolyásolás [på något-valamié]

… hatás [på något-valamire]

abducenspåverkan - abducenspåverkningar

abducensbefolyás [influentia abducens]

abducenshatás [influentia abducens]

accessoriska andningsmuskler [muskler endast medverkar vid forcerad inandning]

kiegészítő légzőizmok [erőltetett belégzésnél működnek]

ADH-påverkan - ADH-påverkningar

Antidiuretikus Hormonhatás [ADH] [effectus Hormoni Antidiuretici]

adrenerg -t -a [som verkar som adrenalin]

adrenalinhatást közvetítő [adrenergicus, sympathomimeticus]

adrenerg [adrenergicus, sympathomimeticus]

adsorberat antraxvaccin för human användning tillverkat från kulturfiltrat

tenyészetszűrletből előállított antraxvakcina humán felhasználásra [Vaccinum anthracis adsorbatum ab colato culturarum ad usum humanum]

aldolas -en [enzym som medverkar vid nedbrytningen av glykogen i levern]

aldoláz ● zimohexáz [glikogénbontó májenzim] [aldolasum, zymohexasum]

aldosteron -et - [hormon som bildas i binjurebarken: verkar reglerande på saltomsättningen]

aldoszteron [mellékvesekéreg-hormon] [Aldosteronum]

aldosteronpåverkan - aldosteronpåverkningar

aldoszteronhatás

alkoholpåverkad alkoholpåverkat

alkohol hatás alatt álló [alcoholisatus, intoxicatus]

alkohol hatása alatt lévő [alcoholisatus, intoxicatus]

alkoholos befolyás alatt álló [alcoholisatus, intoxicatus]

alkoholos befolyás alatt levő [alcoholisatus, intoxicatus]

alkoholpåverkan alkoholpåverkningar

alkoholhatás [effectus alcoholi]

alkoholos hatás [effectus alcoholi]

allergi -n -er [överkänslighet]

túlérzékenység [reactio hypersensitiva, immunopathia allergica]

allergisk överkänslighet

allergiás túlérzékenység [reactio allergica]

allmännpåverkan allmännpåverkningar

általános hatás [effectus generalis]

ämne med digitalisverkan

digitáliszhatású anyag [materia digitaloidus]

12

További keresési lehetőségek:

Svédmagyar orvosi