Svéd-magyar orvosi szótár »

uppmärksamhet jelentése magyar orvosi

Svédmagyar orvosi
uppmärksamhetsunderskott med hyperaktivitetsstörning [hyperkinetisk uppmärksamhetsstörning]

figyelemhiányos hiperaktivitás betegség ● hiperkinetikus figyelemzavar [pertűrbatio activitatis et attentionis] [Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD]

audioanalgesi -n -er [med hjälp av ljud avleda en patients uppmärksamhet från en pågående behandling]

audioanalgézia [audioanalgesia]

bristande uppmärksamhet

figyelemhiány [attentionis animi absentia]

centrum för uppmärksamheten

a figyelem középpontja

distrahera -de -t (avleda uppmärksamheten, störa)

elterel [figyelmet, gondolatot]

elvon [figyelmet, gondolatot]

zavar

dra bort uppmärksamheten

eltereli a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

elvonja a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

dra någons uppmärksamhet

eltereli valakinek a figyelmét [från något till något-valamiről valamire]

elvonja valakinek a figyelmét [från något till något-valamiről valamire]

dra uppmärksamheten

eltereli a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

elvonja a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

draga bort uppmärksamheten

eltereli a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

elvonja a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

draga någons uppmärksamhet

eltereli valakinek a figyelmét [från något till något-valamiről valamire]

elvonja valakinek a figyelmét [från något till något-valamiről valamire]

draga uppmärksamheten

eltereli a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

elvonja a figyelmet [från något till något-valamiről valamire]

uppmärksamhet

figyelmet kap ● figyelmet megragad

före uppmärksamheten [före utbrott, innan föregång]

megjelenést megelőző [praepatens]

nyilvánvalóvá válást megelőző [praepatens]

leda bort någons uppmärksamhet

eltereli valakinek a figyelmét [från något-valamiről]

minskad uppmärksamhet

éberség ● figyelem csökkent volta [hypovigilitas]

nedsatt uppmärksamhet

éberség ● figyelem csökkent volta [hypovigilitas]

ouppmärksamhet -en

elnézés

észre nem vétel [på

észre nem vevés [på

figyelmesség hiánya

figyelmetlenség

störning i uppmärksamhet

figyelemhiányos hiperaktivitás betegség [aktivitás és a figyelem zavara] [Dysfunction of Attention, Motor control and Perception, DAMP]

ta uppmärksamheten

elveszi a figyelmet ● elvonja a figyelmet [från något-valamiről, valamitől]

tillfällig störning i uppmärksamhet

figyelem időleges hiánya

ökad uppmärksamhet

fokozott figyelem

További keresési lehetőségek:

Svédmagyar orvosi