Magyar-Román szótár

/

Román-Magyar szótár

Magyar-Román szótár – 50 941 jelentéspár, kifejezés és példamondat – Fordítási gyakoriság, kiejtés és ragozások

A magyar-román szótár használatához

A román igék - a más nyelveknél megszokott főnévi igenév helyett - jelen idő egyes szám harmadik személyét szerepeltetjük. Az ige főnévi igenév alakját a szótárunkban megtalált szó elé helyezett „a” elöljáróval képezhetjük. Például: a cânta = énekelni; a merge = menni; a dormi = aludni.

Egyes román igéknél és mellékneveknél szögletes zárójelben közöljük azt az elöljárót, amellyel állhatnak.

A román főnevek jelölése a szótárban:

  • substantiv {m} - hímnemű főnév
  • substantiv {f} - nőnemű főnév
  • substantiv {n} - semleges nemű főnév

Szótárunkban megtalálhatók az erdélyi helységnevek magyar és román elnevezései. A magyar helységnevek előtt H (helység), a román helységnevek előtt L (localitate) van. A magyar földrajzi nevek előtt F (földrajzi név), a román megfelelőjénél G (geografie) áll. Ezeknek a betűknek a keresésben nincs szerepe.

Várunk minden visszajelzést.

A keresési találat jobb oldalán a "kis háromszögre" kattintva, a lenyíló menüben található módosítási javaslat, új javaslat vagy törlési javaslat közül kiválaszthatod az észrevételnek megfelelőt. Szeretnénk, ha úgy küldenéd el nekünk a hiányzó jelentéspárt, hogy az már megfeleljen a szótári bejegyzés követelményeinek. Kérjük, hogy észrevételed, ill. a változtatásra javasolt jelentéspár mellett írd meg nekünk a forrást is. A szerkesztőség döntése és az átvezetés után e-mail-címedre értesítést küldünk.


Sikeres keresést és hasznos böngészést kíván a magyar-román szótárban

a DictZone

Román hangtan

A román nyelv hangjai

A hangok jelölésére a román nyelv a következő 31 betűt használja:

a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ș, t, ț, u, v, w, x, y és z

A betűk q, w, y csak idegen eredetű nevekben és még meg nem honosodott idegen szavakban fordul elő (quasar, watt, yacht). A k is csak nemzetközi szavakban található meg (kilogram, broker, karate, Kelvin)

Az ábécé betűinek nevei a következők:

a, ă, â din a, be/bî, ce/cî, de/dî, e, ef/fe/fî, ge/ghe/gî, haș/hî, i, î din i, je/jî, ka/kapa, el/le/lî, em/me/mî, en/ne/nî, o, pe/pî, kü/chiu, er/re/rî, es/se/sî, șe/șî, te/tî, țe/țî, u, ve/vî, dublu ve/dublu vî, ics, igrec/i grec, ze/zet/zî

A román nyelv hangjai, akárcsak a magyar nyelvé, kétfélék:

magánhangzók (vocale) és mássalhangzók (consone)

Magánhangzók

A magyar nyelvtől eltérően a román nyelvben nem különböztetünk meg hosszú és rövid magánhangzókat.

A magánhangzók kiejtése:


aA röviden kiejtett magyar á-nak felel meg. (pl. an, pat, amar, alb)
ăA magyar e és ö közötti jellegzetes román hang, amely az ajakkerekítés nélkül ejtett magyar ö-nek felel meg. (pl. fată, păr)
âA román nyelv egyik legjellegzetesebb hangja. Kiejtése hasonlít az ajakkerekítés nélkül ejtett magyar ű hanghoz. (pl. pâine)
eKiejtése hasonló a magyar zárt é kiejtéséhez, csak valamivel rövidebb. (pl. verde, frate)
iKiejtése azonos a magyar i kiejtésével. (pl. inimă)
Bizonyos hangtani helyzetekben azonban j-nek hangzik.
  • a szó elején, ha magánhangzó következik utána
  • két magánhangzó között
  • a szavak végén (pl. voi, doi)
oKiejtése megfelel a magyar rövid o-nak. (pl. popor, om)
uA magyar u-val azonos hang. (pl. un, tun, timbru)

További információk a Román nyelvről

Forrás: Jómagam szótár
Licenc: GPL2
készítette: Sárváry Pál
DictZoneDictZone SzótárOnline szótárak
Legelo 33.Koka,HU2243