Magyar-szinonima szótár »

más szóval magyarul

MagyarSzinonima
más szóval

arról van szó

avagyconjunction

azazconjunction

egyszóvaladverb

helyesebben

jobban mondva

máskéntadverb

mégpedigconjunction

nevezetesen

pontosabban

szóvaladverb

tudniilliknoun

tulajdonképpenadverb

ugyanisconjunction

vagyisconjunction

úgymintadverb