Magyar-szinonima szótár »

méreg magyarul

MagyarSzinonima
méreg főnév

(U+2620)

bosszúságnoun

dühnoun

egyéb (jel)

epenoun

halálfej (jel)

haragnoun

hévnoun

indulatnoun

ingerültségnoun

keserűségnoun

koponya (jel)

méltatlankodásnoun

mérgező (jel)

neheztelésnoun

toxinnoun

méregduda főnév

méregzsáknoun

méreget ige

felbecsülverb

fontolverb

fontolgatverb

gondolverb

gondolkodikverb

latolgatverb

mázsálverb

mérverb

mérlegelverb

számolverb

méregölőfű főnév

méreggyiloknoun

ellenméreg főnév

ellenszernoun

eszi a méreg

bosszankodikverb

dohogverb

dühöngverb

elégedetlenkedikverb

haragszikverb

háborogverb

morgolódikverb

morogverb

mérgelődikverb

zsémbelverb

12