Magyar-szinonima szótár »

elvész magyarul

MagyarSzinonima
elvész ige

elenyészikverb

elgőzölögverb

elillanverb

elkotródikverb

elmegyverb

elosonverb

elpusztulverb

elpárologverb

eltűnikverb

elveszikverb

meghiúsulverb

semmivé válik

összeomlikverb

összeroppanverb

nyelvész főnév

filológusnoun

nyelvészet főnév

lingvisztikanoun

nyelvtudománynoun