Magyar-szinonima szótár »

parancsol magyarul

MagyarSzinonima
parancsol ige

diktálverb

elrendelverb

előírverb

hívverb

irányítverb

kijelölverb

kikötverb

kényszerítverb

kérverb

kívánverb

meghagyverb

meghatározverb

megjelölverb

megparancsolverb

megrendelverb

megszabverb

megállapítverb

rendelverb

ráparancsolverb

rögzítverb

szabályozverb

szeretneverb

törvénybe iktatphrase

utasítverb

utasítást ad

vezényelverb

vágyikverb

óhajtverb

parancsolat főnév

parancsnoun

parancsolgat ige

basáskodikverb

hatalmaskodikverb

uralkodikverb

zsarnokoskodikverb

önkényeskedikverb

parancsolvasás főnév

parancskihirdetésnoun

kiparancsol ige

kirendelverb

megparancsol ige

elrendelverb

előírverb

meghagyverb

megszabverb

12