Magyar-Norvég szótár »

gondos jelentése norvégul

MagyarNorvég
gondos mn

grundig, nøyaktig, nøye, samvittighetsfull

hensynsfull, omsorgsfull

gondos kezelést kapott

fikk omsorgsfull behandling, fikk samvittighetsfull behandling

gondos vizsgálat

grundig undersøkelse

gondosan hsz

omhyggelig, påpasselig

omsorgsfullt

gondosan előkészít

forbereder med omhu

gondosan kivitelez

er påpasselig med utførelsen

gondosan megőriz

tar omhyggelig vare på

gondoskodás fn

forsyning [-en/-a, -er, -ene]

forsørgelse, underhold

ivaretakelse, omsorg, pass, skjøtsel

gondoskodik ige

anskaffer, forsyner, sørger for, tilveiebringer

forsørger, underholderøkonomisk

har omsorg for, passer på, skjøtter, tar seg av

gondoskodik valamiről

besørger noe, sørger for noe

gondoskodjon róla, hogy!

sørg for at!

gondoskodó fn

en som sørger for noe

forsørger

gondoskodó mn

omsorgsfull, omtenksom

gondosság fn

omhu, omtanke

arról majd én gondoskodom

det skal jeg sørge for, det skal jeg ta meg av

öngondoskodás fn

selvberging [-en/-a, -er, -ene]

öngondoskodó mn

selvforsørgende [-, -]

szociálpolitikai gondoskodás

velfed+B56461